Läsförståelse

Mariaslekrum - Illustrerade rimramsor.

Mariaslekrum - Illustrerade rimramsor.

Läsförståelse. Häfte och arbetsuppgifter åk 1.

Läsförståelse. Häfte och arbetsuppgifter åk 1.

Frågor för perspektiv. Utveckla läsförståelse!

Frågor för perspektiv. Utveckla läsförståelse!

Ladda ned Läsfixarna! Via denna länk kan du ladda ned och skriva ut material för att arbeta med läsförståelse strategier. Sättet att arbeta bygger på Westlunds material: Att undervisa i läsförståelse.

Ladda ned Läsfixarna! Via denna länk kan du ladda ned och skriva ut material för att arbeta med läsförståelse strategier. Sättet att arbeta bygger på Westlunds material: Att undervisa i läsförståelse.

Veckans arbete har handlat mycket om checklistor och kamratrespons. Numera har vi alltid genomgångar och gemensamt arbete innan eleverna job...

Veckans arbete har handlat mycket om checklistor och kamratrespons. Numera har vi alltid genomgångar och gemensamt arbete innan eleverna job...

Den här affischen kan du använda som stöd i klassrummet för att visa elever hur de kan tänka när de ska skaffa belägg samtidigt som de läser faktatexter för att styrka påståenden och resonemang som de vill visa och presentera.

Den här affischen kan du använda som stöd i klassrummet för att visa elever hur de kan tänka när de ska skaffa belägg samtidigt som de läser faktatexter för att styrka påståenden och resonemang som de vill visa och presentera.

Första hjälpen för källkritik på internet från Webbstjärnan.

Första hjälpen för källkritik på internet från Webbstjärnan.

Svaapp - Lästräning och läsförståelse

Svaapp - Lästräning och läsförståelse

Läsförståelse genom strukturerade textsamtal

Läsförståelse genom strukturerade textsamtal

Synliggöra vad läsförståelse är så eleverna når ett kunnande

Synliggöra vad läsförståelse är så eleverna når ett kunnande

Pinterest
Sök