Lässtrategier

Your new readers will love making their own Magic Wand Reading Pointers that they can use to keep their place while reading.

Magic Wand Reading Pointers

Your new readers will love making their own Magic Wand Reading Pointers that they can use to keep their place while reading.

Den här affischen kan du som lärare använda i klassrummet för att visa elever hur de kan markera texter när de läser, för att visa hur de tänker under läsning, och på så sätt bland annat visa dig vilka lässtrategier de använder sig av. Elevernas markeringar kan du använda för att bedöma deras förmåga att använda lässtrategier.

Den här affischen kan du som lärare använda i klassrummet för att visa elever hur de kan markera texter när de läser, för att visa hur de tänker under läsning, och på så sätt bland annat visa dig vilka lässtrategier de använder sig av. Elevernas markeringar kan du använda för att bedöma deras förmåga att använda lässtrategier.

lektion.se Snöstormen – läsning med lässtrategier lektionsbild

lektion.se Snöstormen – läsning med lässtrategier lektionsbild

Skolkorgen: Lässtrategier

Skolkorgen: Lässtrategier

Första hjälpen för källkritik på internet från Webbstjärnan.

Första hjälpen för källkritik på internet från Webbstjärnan.

Välkomnande skylt till klassrumsdörren.

Välkomnande skylt till klassrumsdörren.

Nu är det bevisat! | Vad gör de i biblioteket?  "Skolbibliotekarier gör skillnad - i alla fall om man ska tro en artikel publicerad av University of Denver under senhösten 2010. En studie av grundskoleelever i Colorado, USA, visar att elever på skolor med minst en heltidsbibliotekarie fick genomgående högre resultat när det gäller läsning: läsförmåga, läsförståelse, ordförråd, lässtrategier, att föra anteckningar mm."

Nu är det bevisat! | Vad gör de i biblioteket? "Skolbibliotekarier gör skillnad - i alla fall om man ska tro en artikel publicerad av University of Denver under senhösten 2010. En studie av grundskoleelever i Colorado, USA, visar att elever på skolor med minst en heltidsbibliotekarie fick genomgående högre resultat när det gäller läsning: läsförmåga, läsförståelse, ordförråd, lässtrategier, att föra anteckningar mm."

Reciprocal Teaching Freebie from  Teacher Inspired  http://teacherinspired.blogspot.com/p/freebies.html   Adapted from the work of Lori Oczkus author of Reciprocal Teaching at Work. ( IRA, 2010)

Reciprocal Teaching Freebie from Teacher Inspired http://teacherinspired.blogspot.com/p/freebies.html Adapted from the work of Lori Oczkus author of Reciprocal Teaching at Work. ( IRA, 2010)

Bokmärken - läsfixare. Goda läsare använder smarta lässtrategier.  www.enlasandeklass.se

Bokmärken - läsfixare. Goda läsare använder smarta lässtrategier. www.enlasandeklass.se

Läsförståelsestrategier i praktiken: Lektionsplanering - lässtrategier

Läsförståelsestrategier i praktiken: Lektionsplanering - lässtrategier

Pinterest
Sök