Lässtrategier

Läsförståelsestrategier i praktiken: Lektionsplanering - lässtrategier

Läsförståelsestrategier i praktiken: Lektionsplanering - lässtrategier

Den här affischen kan du som lärare använda i klassrummet för att visa elever hur de kan markera texter när de läser, för att visa hur de tänker under läsning, och på så sätt bland annat visa dig vilka lässtrategier de använder sig av. Elevernas markeringar kan du använda för att bedöma deras förmåga att använda lässtrategier.

Den här affischen kan du som lärare använda i klassrummet för att visa elever hur de kan markera texter när de läser, för att visa hur de tänker under läsning, och på så sätt bland annat visa dig vilka lässtrategier de använder sig av. Elevernas markeringar kan du använda för att bedöma deras förmåga att använda lässtrategier.

Första hjälpen för källkritik på internet från Webbstjärnan.

Första hjälpen för källkritik på internet från Webbstjärnan.

Lässtrategier

Lässtrategier

Lässtrategier visualiseras med bilder.

Lässtrategier visualiseras med bilder.

En smart läsare

En smart läsare

Skolkorgen: Lässtrategier

Skolkorgen: Lässtrategier

Läs- och skrivundervisning åk 1 (2 och 3). Tematiskt och illustrerat.

Läs- och skrivundervisning åk 1 (2 och 3). Tematiskt och illustrerat.

Gestaltning ADJEKTIV - VERB De var glada De hoppade upp och ner Han...

Gestaltning ADJEKTIV - VERB De var glada De hoppade upp och ner Han...

lektion.se Snöstormen – läsning med lässtrategier lektionsbild

lektion.se Snöstormen – läsning med lässtrategier lektionsbild

Pinterest
Sök