Arbeidsdeltakelse

Arbeidsdeltakelse

utvikling bpa ift alder og 09 -15  Mitt SSB: Statistikkbanken

utvikling bpa ift alder og 09 -15 Mitt SSB: Statistikkbanken

Brukerar av pleie og omsorgstjenester etter alder og tjeneste type   Mitt SSB: Statistikkbanken

Brukerar av pleie og omsorgstjenester etter alder og tjeneste type Mitt SSB: Statistikkbanken

kunngjøring av følgeevalueringen

kunngjøring av følgeevalueringen

Helse og omsorgstjenesten, bpa flap 2  tall til og med 2015  Figur 5. Delen  brukarar med omfattande bistandsbehov

Helse og omsorgstjenesten, bpa flap 2 tall til og med 2015 Figur 5. Delen brukarar med omfattande bistandsbehov

Gendered effects of intensified care burdens: employment and sickness absence in families with chronically sick or disabled children in Norway - Feb 01, 2016

Gendered effects of intensified care burdens: employment and sickness absence in families with chronically sick or disabled children in Norway - Feb 01, 2016

Barn med funksjonshemninger skulle inkluderes med jevnaldrende. I virkeligheten blir de satt mer utenfor jo eldre de blir. Idealet om inkludering har svunnet i takt med det økte prestasjonspresset i skolen, mener forskere.

Barn med funksjonshemninger skulle inkluderes med jevnaldrende. I virkeligheten blir de satt mer utenfor jo eldre de blir. Idealet om inkludering har svunnet i takt med det økte prestasjonspresset i skolen, mener forskere.

Helsedirektoratets analyse av over utviklingstrekk i omsorgstjenesten  www.fylkesmannen.no Documents Dokument%20FMOA Helse%20og%20omsorg Helsetjenester IS%202613%20Analyse%20av%20utviklingstrekk%20i%20omsorgstjenesten%202016.pdf

Helsedirektoratets analyse av over utviklingstrekk i omsorgstjenesten www.fylkesmannen.no Documents Dokument%20FMOA Helse%20og%20omsorg Helsetjenester IS%202613%20Analyse%20av%20utviklingstrekk%20i%20omsorgstjenesten%202016.pdf

helsedirektoratet.no Lists Publikasjoner Attachments 1028 Diagnosestatistikk for kommunale helse-omsorgstjenester. Data fra IPLOS-registeret IS-0511.pdf

helsedirektoratet.no Lists Publikasjoner Attachments 1028 Diagnosestatistikk for kommunale helse-omsorgstjenester. Data fra IPLOS-registeret IS-0511.pdf

I just wish I would've known when we had our last talk. I miss him terribly

I just wish I would've known when we had our last talk. I miss him terribly

Pinterest
Sök