Pinterest
Tekstskaping på datamaskin - deltakarar

Tekstskaping på datamaskin - deltakarar

Hans Persson. Planeringar, experiment, litteratur, filmer.

Hans Persson. Planeringar, experiment, litteratur, filmer.

Myndigheten för tillgängliga mediers logotyp, tillbaka till startsidan.

Myndigheten för tillgängliga mediers logotyp, tillbaka till startsidan.

Uppmuntra lärande : så hjälper du barn att lyckas i skolan. James Nottingham.  Boken handlar om hur vuxna kan stödja och utmana barn i alla åldrar att tänka på egen hand, och om hur det i sin tur ökar barnets självkänsla och uthållighet. I boken ges konkreta råd om hur vuxna kan stimulera barns vilja till att nyfiket undersöka sin omvärld och hjälpa dem att utveckla sin förmåga att reflektera och fatta genomtänkta beslut.

Uppmuntra lärande : så hjälper du barn att lyckas i skolan

Uppmuntra lärande : så hjälper du barn att lyckas i skolan. James Nottingham. Boken handlar om hur vuxna kan stödja och utmana barn i alla åldrar att tänka på egen hand, och om hur det i sin tur ökar barnets självkänsla och uthållighet. I boken ges konkreta råd om hur vuxna kan stimulera barns vilja till att nyfiket undersöka sin omvärld och hjälpa dem att utveckla sin förmåga att reflektera och fatta genomtänkta beslut.

Matris över Big five förmågorna för förskolan

Matris över Big five förmågorna för förskolan

VR1532_tumnagel

VR1532_tumnagel

Fakta om Asperger- Nypon Har du en elev i klassen med en kognitiv funktionsnedsättning? Kanske Asperger eller ett autismliknande drag? Förhoppningsvis kan boken Fakta om Asperger underlätta för dig.  I den här boken får du en överblick över vad Asperger och AST innebär. Du får också konkreta tips om hur du kan förebygga och hantera olika situationer som kan uppstå när du umgås med barn och ungdomar med Asperger eller AST.

Fakta om Asperger- Nypon Har du en elev i klassen med en kognitiv funktionsnedsättning? Kanske Asperger eller ett autismliknande drag? Förhoppningsvis kan boken Fakta om Asperger underlätta för dig. I den här boken får du en överblick över vad Asperger och AST innebär. Du får också konkreta tips om hur du kan förebygga och hantera olika situationer som kan uppstå när du umgås med barn och ungdomar med Asperger eller AST.

En liten bok om dyslexi. M. Ingvar. Vad händer egentligen  i hjärnan när vi läser? Varför fungerar det inte alltid som tror att det ska med automatiseringen? Dyslexi är grekiska och betyder svårighet med orden. En engagerad och tillgänglig bok om dyslexi.

En liten bok om dyslexi

En liten bok om dyslexi. M. Ingvar. Vad händer egentligen i hjärnan när vi läser? Varför fungerar det inte alltid som tror att det ska med automatiseringen? Dyslexi är grekiska och betyder svårighet med orden. En engagerad och tillgänglig bok om dyslexi.

Stödinsatser i utbildningen Om ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd. Det här stödmaterialet beskriver hur lärare, övrig skolpersonal och rektorer kan arbeta för att främja en god lärmiljö och för att förebygga svårigheter.  Stödmaterialet kompletterar Skolverkets Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram.

Stödinsatser i utbildningen Om ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd. Det här stödmaterialet beskriver hur lärare, övrig skolpersonal och rektorer kan arbeta för att främja en god lärmiljö och för att förebygga svårigheter. Stödmaterialet kompletterar Skolverkets Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram.

I Mattebageriet 2 - räkna vidare fortsätter ditt barn att hjälpa pappa bagare att baka pepparkakor och samtidigt träna matte. Fast nu med lite större tal och med klassisk uppställning. Appen riktar sig i första hand till barn i åldrarna 7-10 år.

I Mattebageriet 2 - räkna vidare fortsätter ditt barn att hjälpa pappa bagare att baka pepparkakor och samtidigt träna matte. Fast nu med lite större tal och med klassisk uppställning. Appen riktar sig i första hand till barn i åldrarna 7-10 år.

Varför vill ingen leka med Dennis? Att tala med barn om DAMP/ADHD, med tips & råd i vardagen. Barn med NPF möts tidigt av trista omdömen från vuxna & kamrater. Deras impulsivitet, överaktivitet, bristande förmåga att hålla koncentrationen gör att de lätt tappar självkänslan, redan i 6-årsåldern vet de att de inte kan klara av saker som de jämnåriga kamraterna kan.  Bildberättelserna om Dennis är riktad till barnet, syskonen och kamraterna på daghem och i skolan för att öka deras kunskap.

Varför vill ingen leka med Dennis? : att tala med barn om DAMP/ADHD

Varför vill ingen leka med Dennis? Att tala med barn om DAMP/ADHD, med tips & råd i vardagen. Barn med NPF möts tidigt av trista omdömen från vuxna & kamrater. Deras impulsivitet, överaktivitet, bristande förmåga att hålla koncentrationen gör att de lätt tappar självkänslan, redan i 6-årsåldern vet de att de inte kan klara av saker som de jämnåriga kamraterna kan. Bildberättelserna om Dennis är riktad till barnet, syskonen och kamraterna på daghem och i skolan för att öka deras kunskap.

De fem förmågorna i teori och praktik : Boken om The Big 5.

De fem förmågorna i teori och praktik - Boken om The Big 5

De fem förmågorna i teori och praktik : Boken om The Big 5.

Ladda ner bok Att bemöta explosiva barn - Ross W. Greene, J. Stuart Ablon pdf

Ladda ner bok Att bemöta explosiva barn - Ross W. Greene, J. Stuart Ablon pdf

Boken består av 35 sagor och sägner som förmedlar empati för den svage, vikten av vänskap och riskerna med egoism. Till varje saga finns frågeställningar som stöd för samtalet i gruppen. De utvalda sagorna passar barn i åldrarna 6–10 år och är lätta att lära sig utantill.

Boken består av 35 sagor och sägner som förmedlar empati för den svage, vikten av vänskap och riskerna med egoism. Till varje saga finns frågeställningar som stöd för samtalet i gruppen. De utvalda sagorna passar barn i åldrarna 6–10 år och är lätta att lära sig utantill.

Den här affischen kan du som lärare använda i klassrummet för att visa elever hur de kan markera texter när de läser, för att visa hur de tänker under läsning, och på så sätt bland annat visa dig vilka lässtrategier de använder sig av. Elevernas markeringar kan du använda för att bedöma deras förmåga att använda lässtrategier.

Den här affischen kan du som lärare använda i klassrummet för att visa elever hur de kan markera texter när de läser, för att visa hur de tänker under läsning, och på så sätt bland annat visa dig vilka lässtrategier de använder sig av. Elevernas markeringar kan du använda för att bedöma deras förmåga att använda lässtrategier.

Matte med hela kroppen  Rörelselekar för matematik­undervisningen i årskurs 1 till 4

Matte med hela kroppen Rörelselekar för matematik­undervisningen i årskurs 1 till 4