Pinterest • Världens idékatalog

Uttal.se - En alldeles ny sajt om uttal, gjord av SFI-läraren Anders Sandberg från Vuxnas lärande i Karlskoga-Degerfors kommuner. Många Youtubefilmer om vokaler, konsonanter, betoning och melodi. Sajten uppdateras fortlöpande. Tipsa era elever om att ha den som bokmärke i telefonen!

8

Uttal av långa och korta vokaler | Pronunciation of Swedish consonants | Swedish2go | Learn Swedish

9

Långa och korta vokaler | Lär Dig Svenska

Stavningslek 2 är en svenskproducerad pedagogisk app som lär ut stavning av mer än 350 substantiv, på 8 olika språk. I appen får barnen öva på kopplingen mellan språkljud (fonem) och bokstäver (grafem). Appen använder ljudande bokstäver samt både långa och korta vokaler vilket är mycket viktigt när barn skall lära sig ljuda ihop bokstäver till ord på rätt sätt.

2

Stavningslek lär ut stavning av mer än 300 substantiv. i varierande svårighetsgrader. Här tränar barnen att skriva ord på ett lekfullt och roligt sätt.

2

Enligt Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever bör kommunen ha riktlinjer för mottagandet. Dessa riktlinjer är en revidering av tidigare riktlinjer. Skolverket har definierat nyanlända elever så här: Elever som anlänt eller påbörjat sin utbildning i Sverige efter sju års ålder eller, vid särskilda skäl, åtta år är nyanländ de fyra första skolåren. Aktuell … Fortsätt läsa Välkomstplan för nyanlända →

2

Vilja Förlag. Många bra lättlästa böcker för vuxna. En trevlig och informativ förlagskatalog. Ett aktivt förlag, också i sociala medier.

1

Läs- och skrivundervisning : Cirkelmodellen i berättelseskrivande

74
1

Informationskarta som kan vara en vägledning i att välja bok.

51
3