Mellanstadiet

Utforska relaterade ämnen

En källkritisk checklista i A3-format till åk 5.

En källkritisk checklista i A3-format till åk 5.

Texttyper - plansch

Texttyper inför NP

Texttyper - plansch

PicCollage

PicCollage

Planering | Lärande & bedömning

Planering | Lärande & bedömning

Ett åskvädersbarn och ett helvetsgap lär oss hur vi kan gestalta - Annika Sjödahl

Ett åskvädersbarn och ett helvetsgap lär oss hur vi kan gestalta - Annika Sjödahl

Presentation (8:51 min) där Inger Prskalo ger en introduktion till Vasatiden. Lektionen riktar sig till mellanstadiet.

Presentation (8:51 min) där Inger Prskalo ger en introduktion till Vasatiden. Lektionen riktar sig till mellanstadiet.

Lärandegrop

Lärandegrop

forhallningssatt

forhallningssatt

En smart läsare

En smart läsare

IKT i skolan. Lektionsplaneringar med IKT för främst lågstadiet och mellanstadiet, IKT-pedagogik, inspiration och undervisningsmaterial.

IKT i skolan. Lektionsplaneringar med IKT för främst lågstadiet och mellanstadiet, IKT-pedagogik, inspiration och undervisningsmaterial.

Underbyggda resonemang | @Piktochart Infographic

Underbyggda resonemang | @Piktochart Infographic

Orsak och verkan | @Piktochart Infographic

Orsak och verkan | @Piktochart Infographic

Kropp med organ

Kropp med organ

Läxhjälpsfilm: Forntiden - Var kommer vi människor i från? - YouTube

Läxhjälpsfilm: Forntiden - Var kommer vi människor i från? - YouTube

Hur fortsätter man skrivandet på dator i åk 2 och 3? Vilken plats har handskrivning i det fortsatta skrivandet? För Anette Liuzzi och Jenny Olsson Mohammad-Ali blev genrepedagogiken ett verktyg för elevernas fortsatta skrivutveckling i åk 2.   Under ett ASL-inspirationscafé berättade Anette Liuzzi

Hur fortsätter man skrivandet på dator i åk 2 och 3? Vilken plats har handskrivning i det fortsatta skrivandet? För Anette Liuzzi och Jenny Olsson Mohammad-Ali blev genrepedagogiken ett verktyg för elevernas fortsatta skrivutveckling i åk 2. Under ett ASL-inspirationscafé berättade Anette Liuzzi

Första hjälpen för källkritik på internet från Webbstjärnan.

Första hjälpen för källkritik på internet från Webbstjärnan.

Pinterest
Sök