Pinterest • Världens idékatalog

A Three Period Lesson and Extension Toddler Style from Monkey Toes Montessori

30
4

Överföring med sked. Träkulor. Tänk på att förvara materiel på brickor med handtag. Denna bricka som saknar handtag är svår att bära för ett litet barn.

1

Variera konstbilder på väggarna. Använd samma ramar men variera bilderna. Ha gärna bilder av samma konstnär eller bilder av olika konstnärer men med samma tema. Viktigt att tänka på är också att bilderna skall föreställa motiv ur verkligheten och inte vara fantasiverk. Detta på grund av att det lilla barnet under 5 år fortfarande håller på att bilda sin verklighetsuppfattning och inte kan skilja på verklighet och fantasi. En fantasibild är lika verklig som en verklighetsbild för ett litet…

Site with ipad apps that are used in montessori schools

från PreKinders

Sorting by Color

Sortera bultar efter storlek. Detta är dock en alldeles för stor mängd för ett litet barn. En större skillnad i storlek är också lämpligt för denna övning.

4

Dessa klädnypor är de lättaste att börja med för ett litet barn. Antalet klädnyopor i denna övning är också lämpligt.

1

Hälla med kanna. Notera hur läraren sitter på barnets högra sida. När pedagogen presenterar ett materiel för barnet sitter denne alltid på höger sida om denne (den vuxne) är högerhänt och på vänster om denne är vänsterhänt. Detta för att inte skymma presentation för barnet med den dominanta handen. För att litet barn kan man behöva sitta bakom barnet med armarna på var sida om barnet vid presentationen eftersom ett mindre barn har ett kortare koncentrationsspann.

från Montessori 101

How to Give a Fabulous Lesson Like a Montessori Teacher

från Motherhood And Other Adventures

Peek-a-Boo Sensory Board

Create a Peek-a-Boo Sensory Board for your toddler to explore could make this a matching sensory activity

1.8k
101