Montessori litet barn

Utforska relaterade ämnen

A Three Period Lesson and Extension Toddler Style from Monkey Toes Montessori

A Three Period Lesson and Extension Toddler Style from Monkey Toes Montessori

Hälla med kanna. Notera hur läraren sitter på barnets högra sida. När pedagogen presenterar ett materiel för barnet sitter denne alltid på höger sida om denne (den vuxne) är högerhänt och på vänster om denne är vänsterhänt. Detta för att inte skymma presentation för barnet med den dominanta handen. För att litet barn kan man behöva sitta bakom barnet med armarna på var sida om barnet vid presentationen eftersom ett mindre barn har ett kortare koncentrationsspann.

Hälla med kanna. Notera hur läraren sitter på barnets högra sida. När pedagogen presenterar ett materiel för barnet sitter denne alltid på höger sida om denne (den vuxne) är högerhänt och på vänster om denne är vänsterhänt. Detta för att inte skymma presentation för barnet med den dominanta handen. För att litet barn kan man behöva sitta bakom barnet med armarna på var sida om barnet vid presentationen eftersom ett mindre barn har ett kortare koncentrationsspann.

Dessa klädnypor är de lättaste att börja med för ett litet barn. Antalet klädnyopor i denna övning är också lämpligt.

Dessa klädnypor är de lättaste att börja med för ett litet barn. Antalet klädnyopor i denna övning är också lämpligt.

Variera konstbilder på väggarna. Använd samma ramar men variera bilderna. Ha gärna bilder av samma konstnär eller bilder av olika konstnärer men med samma tema. Viktigt att tänka på är också att bilderna skall föreställa motiv ur verkligheten och inte vara fantasiverk. Detta på grund av att det lilla barnet under 5 år fortfarande håller på att bilda sin verklighetsuppfattning och inte kan skilja på verklighet och fantasi. En fantasibild är lika verklig som en verklighetsbild för ett litet…

Variera konstbilder på väggarna. Använd samma ramar men variera bilderna. Ha gärna bilder av samma konstnär eller bilder av olika konstnärer men med samma tema. Viktigt att tänka på är också att bilderna skall föreställa motiv ur verkligheten och inte vara fantasiverk. Detta på grund av att det lilla barnet under 5 år fortfarande håller på att bilda sin verklighetsuppfattning och inte kan skilja på verklighet och fantasi. En fantasibild är lika verklig som en verklighetsbild för ett litet…

Överföring med sked. Träkulor. Tänk på att förvara materiel på brickor med handtag. Denna bricka som saknar handtag är svår att bära för ett litet barn.

Överföring med sked. Träkulor. Tänk på att förvara materiel på brickor med handtag. Denna bricka som saknar handtag är svår att bära för ett litet barn.

Site with ipad apps that are used in montessori schools

Site with ipad apps that are used in montessori schools

Hand and footprint bunny art - cute! Do it on a canvas and display it year after year.

Hand and footprint bunny art - cute! Do it on a canvas and display it year after year.

Sortera bultar efter storlek. Detta är dock en alldeles för stor mängd för ett litet barn. En större skillnad i storlek är också lämpligt för denna övning.

Sorting by Color

Sortera bultar efter storlek. Detta är dock en alldeles för stor mängd för ett litet barn. En större skillnad i storlek är också lämpligt för denna övning.

Montessori at 0 to 6-month-olds, the Absorbent Mind, 'Toys' and Materials, and Baby Clothing {Daily Montessori}

Montessori at 0 to 6-month-olds, the Absorbent Mind, 'Toys' and Materials, and Baby Clothing {Daily Montessori}

Homemade Kicking Jug for gross motor development  from www.monkeytoesmon...

Homemade Kicking Jug for gross motor development from www.monkeytoesmon...

Pinterest
Sök