Neurovetenskap

Utforska relaterade ämnen

Alkohol, droger och hjärnan : tro och vetande utifrån modern neurovetenskap / Markus Heilig ... #missbruk #alkohol #droger #hjärnan

Alkohol, droger och hjärnan : tro och vetande utifrån modern neurovetenskap / Markus Heilig ... #missbruk #alkohol #droger #hjärnan

Liktjuven och barberaren : hjärnforskningens otroliga historia / Sam Kean ... #neurovetenskap #hjärnan #historia

Liktjuven och barberaren : hjärnforskningens otroliga historia / Sam Kean ... #neurovetenskap #hjärnan #historia

Alkohol, droger och hjärnan : tro och vetande utifrån modern neurovetenskap (inbunden)

Alkohol, droger och hjärnan : tro och vetande utifrån modern neurovetenskap

Alkohol, droger och hjärnan : tro och vetande utifrån modern neurovetenskap (inbunden)

De svenska lärarutbildningarna genomsyras av gammal marxism. Pedagogikprofessorerna bör lägga Marx på hyllan och lära sig lite om neurovetenskap.

De svenska lärarutbildningarna genomsyras av gammal marxism. Pedagogikprofessorerna bör lägga Marx på hyllan och lära sig lite om neurovetenskap.

Mikael A. Svenssons forskargrupp | Institutionen för klinisk neurovetenskap | Karolinska Institutet

Mikael A. Svenssons forskargrupp | Institutionen för klinisk neurovetenskap | Karolinska Institutet

Jenny Nyberg, hjärnforskare vid Sahlgrenska akademin och doktor i klinisk neurovetenskap, studerar hur vi kan påverka hjärnans funktioner med vår livsstil. T...

Jenny Nyberg, hjärnforskare vid Sahlgrenska akademin och doktor i klinisk neurovetenskap, studerar hur vi kan påverka hjärnans funktioner med vår livsstil. T...

"Humor överraskar hjärnan" Artikel SvD Kultur av Karin Ström som har en kandidatexamen i neurovetenskap  http://www.svd.se/kultur/humor-overraskar-hjarnan_148990.svd

"Humor överraskar hjärnan" Artikel SvD Kultur av Karin Ström som har en kandidatexamen i neurovetenskap http://www.svd.se/kultur/humor-overraskar-hjarnan_148990.svd

Martin Ingvar, professor och överläkare vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet, har gett ut boken ”Hjärnkoll på maten” där han beskriver hur matvanor styrs av en inre supermakt – hjärnans belöningssystem.

Martin Ingvar, professor och överläkare vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet, har gett ut boken ”Hjärnkoll på maten” där han beskriver hur matvanor styrs av en inre supermakt – hjärnans belöningssystem.

Vad händer i hjärnan hos elever när de får feedback? Och hur hänger det ihop med hur de sedan lär sig saker? Det är några av de frågor som Alva Appelgren, doktor i kognitiv neurovetenskap, sökt svaren på. Med hjälp av MR-kamera har hon studerat vad som sker i hjärnan hos studenter när de utsätts för olika typer av feedback. Och svaren hon fann var att det spelar roll för inlärningen hur man väljer att återkoppla.

Vad händer i hjärnan hos elever när de får feedback? Och hur hänger det ihop med hur de sedan lär sig saker? Det är några av de frågor som Alva Appelgren, doktor i kognitiv neurovetenskap, sökt svaren på. Med hjälp av MR-kamera har hon studerat vad som sker i hjärnan hos studenter när de utsätts för olika typer av feedback. Och svaren hon fann var att det spelar roll för inlärningen hur man väljer att återkoppla.

Torkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet forskar om barns inlärningsförmåga och hur den kan påverkas och förbättras. Han är aktuell med en ny bok som heter ”Hjärna, gener och jävlar anamma” där han bland annat skriver om att barn har olika inlärningstakt och hur viktigt det är att förståelsen för lärandet implementeras i skolan.

Torkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet forskar om barns inlärningsförmåga och hur den kan påverkas och förbättras. Han är aktuell med en ny bok som heter ”Hjärna, gener och jävlar anamma” där han bland annat skriver om att barn har olika inlärningstakt och hur viktigt det är att förståelsen för lärandet implementeras i skolan.

Male & Female Erogenous Zones and the Science of Falling in Love

Male & Female Erogenous Zones and the Science of Falling in Love

UR Samtiden - Så minns unga: Gener, hjärnan och barns utveckling

UR Samtiden - Så minns unga: Gener, hjärnan och barns utveckling

UR Samtiden - Hjärnans dag 2013 : Den lärande hjärnan

UR Samtiden - Hjärnans dag 2013 : Den lärande hjärnan

8 Strategies To Improve Executive Functions Of The Brain | TeachThought

8 Strategies To Improve Executive Functions Of The Brain | TeachThought

How to Calm Your Brain During Conflict

How to Calm Your Brain During Conflict #Infographic

How to Calm Your Brain During Conflict

Rewiring The Brain - We do control how well we Understand! The Brain is Elastic, GROW IT!

How Your Brain Works And How To Train It

Rewiring The Brain - We do control how well we Understand! The Brain is Elastic, GROW IT!

Pinterest
Sök