Pinterest • Världens idékatalog

This is Your Brain in Meltdown. Scientific American SOURCE: “STRESS SIGNALLING PATHWAYS THAT IMPAIR PREFRONTAL CORTEX STRUCTURE AND FUNCTION,” BY AMY F. T. ARNSTEN, IN NATURE REVIEWS NEUROSCIENCE, VOL. 10; JUNE 2009

pin 501
heart 53
speech 1

How Does the Brain Retain Information? - Data Visualization Encyclopedia, Information Technology, Symbols, Posters, Infographic

pin 8
heart 3

Matthew Lieberman visar med banbrytande forskning inom social neurovetenskap, i många fall hans egen, att vårt behov att knyta an till andra människor är ännu mer grundläggande, mer fundamentalt, än vårt behov av mat eller ..

Torkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet forskar om barns inlärningsförmåga och hur den kan påverkas och förbättras. Han är aktuell med en ny bok som heter ”Hjärna, gener och jävlar anamma” där han bland annat skriver om att barn har olika inlärningstakt och hur viktigt det är att förståelsen för lärandet implementeras i skolan.

Psykologisk coach – kognitiv neurovetenskap och positiv psykologi - Högskolan i Skövde

Jenny Nyberg, hjärnforskare vid Sahlgrenska akademin och doktor i klinisk neurovetenskap, studerar hur vi kan påverka hjärnans funktioner med vår livsstil. T...

pin 2

Alkohol, droger och hjärnan : tro och vetande utifrån modern neurovetenskap / Markus Heilig ... #missbruk #alkohol #droger #hjärnan

pin 2

Neurovetenskap Karolinska Institutet Sweden

Liktjuven och barberaren : hjärnforskningens otroliga historia / Sam Kean ... #neurovetenskap #hjärnan #historia

Martin Ingvar, professor och överläkare vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet, har gett ut boken ”Hjärnkoll på maten” där han beskriver hur matvanor styrs av en inre supermakt – hjärnans belöningssystem.