Perspektiv

Utforska relaterade ämnen

Hela mänskligheten påverkas av teknik. Och det är män som påverkar tekniken. Kvinnorna saknas. Vad innebär det? Flera datapionjärer var kvinnor. Men kvinnorna saknas i historieskrivningen, och förebilder uteblir. Detta tillsammans med en marknadsföring tydligt riktat mot män och samhällets stereotypa bilder av kvinnligt och manligt innebär att få kvinnor söker sig till branschen. Problematiken sätts här i ett historiskt och samtida perspektiv. Kvinnor som trotsar normen och arbetar inom…

Hela mänskligheten påverkas av teknik. Och det är män som påverkar tekniken. Kvinnorna saknas. Vad innebär det? Flera datapionjärer var kvinnor. Men kvinnorna saknas i historieskrivningen, och förebilder uteblir. Detta tillsammans med en marknadsföring tydligt riktat mot män och samhällets stereotypa bilder av kvinnligt och manligt innebär att få kvinnor söker sig till branschen. Problematiken sätts här i ett historiskt och samtida perspektiv. Kvinnor som trotsar normen och arbetar inom…

knulp_aa_natur_perspektiv

knulp_aa_natur_perspektiv

VOGUE Eyewear VO 2938B W656 perspektiv

VOGUE Eyewear VO 2938B W656 perspektiv

The Helpful Art Teacher: Draw a Surrealistic Room in One Point Perspective

The Helpful Art Teacher: Draw a Surrealistic Room in One Point Perspective

Frågor för perspektiv. Utveckla läsförståelse!

Frågor för perspektiv. Utveckla läsförståelse!

How to Draw 3-Dimensional Letters in One Point Perspective - Perspective Drawing Tutorial

How to Draw 3-Dimensional Letters in One Point Perspective - Perspective Drawing Tutorial

"I min intervjustudie Living with genito-pelvic pain/penetration disorder in a heterosexual relationship från 2013 framgår att det kan få allvarliga konsekvenser för livskvaliteten och den psykiska hälsan att leva med de här diagnoserna. Ökad kunskap och behandling är därför oerhört viktigt för personen som drabbas. Men att diagnosticera och behandla individer är att bara se toppen av ett isberg. Vestibulit och vaginism är framförallt symtom på en ojämställd sexualitet."

"I min intervjustudie Living with genito-pelvic pain/penetration disorder in a heterosexual relationship från 2013 framgår att det kan få allvarliga konsekvenser för livskvaliteten och den psykiska hälsan att leva med de här diagnoserna. Ökad kunskap och behandling är därför oerhört viktigt för personen som drabbas. Men att diagnosticera och behandla individer är att bara se toppen av ett isberg. Vestibulit och vaginism är framförallt symtom på en ojämställd sexualitet."

Husmodellen Mattmar 58, perspektiv.

Husmodellen Mattmar 58, perspektiv.

Politisk styrning och demokrati ger ett historiskt och socio­logiskt perspektiv på arbetsgivarpolitik som präglat  offentliga organisationer.

Politisk styrning och demokrati ger ett historiskt och socio­logiskt perspektiv på arbetsgivarpolitik som präglat offentliga organisationer.

Ray-Ban RX 2447V 5494 perspektiv

Ray-Ban RX 2447V 5494 perspektiv

Learn ow to Draw an Impossible Square or Rectangle : Easy Step by Step Drawing Tutorial

Learn ow to Draw an Impossible Square or Rectangle : Easy Step by Step Drawing Tutorial

Saint Laurent SL 106 002 perspektiv

Saint Laurent SL 106 002 perspektiv

fritidshus-koster-126-perspektiv

fritidshus-koster-126-perspektiv

Sweet Surfing - Illustration by Dave Hänggi

Sweet Surfing - Illustration by Dave Hänggi

Norrgavel tillverkar Svanenmärkta trämöbler, designmöbler. Vårt företag drivs framåt utifrån ett humanistiskt, ekologiskt och existentiellt perspektiv.

Norrgavel tillverkar Svanenmärkta trämöbler, designmöbler. Vårt företag drivs framåt utifrån ett humanistiskt, ekologiskt och existentiellt perspektiv.

Små och stora trädgårdsrum, mellan träd, buskar, häckar och plank, sammanbundna med gångar och trappor, hos Per Fribergs i Bjärred. Spänning skapas genom att man inte vet vad som döljer sig runt hörnet. I den trånga passagen tillåts jätteslide, Fallopia sachalinensis. Genom avsmalningen skapas ett falskt perspektiv som ökar djupkänslan.

Små och stora trädgårdsrum, mellan träd, buskar, häckar och plank, sammanbundna med gångar och trappor, hos Per Fribergs i Bjärred. Spänning skapas genom att man inte vet vad som döljer sig runt hörnet. I den trånga passagen tillåts jätteslide, Fallopia sachalinensis. Genom avsmalningen skapas ett falskt perspektiv som ökar djupkänslan.

Pinterest
Sök