Pinterest • Världens idékatalog

Bienvenido: En språksida som visar hur en elev kan använda en webbplats som en portfölj för sin språkkurs

från Wikimedia Sverige

Idéer om Open Badges för skolarbete på Wikipedia

#WikipediaBadge för pedagoger https://wikimediasverige.wordpress.com/2014/08/29/ideer-om-open-badges-for-skolarbete-pa-wikipedia/

Livets glada pussel: Canva och årshjul

1

Free Technology for Teachers: Three Ways That Students Can Create Talking Pictures

Micke Gunnarsson om ungdomar och skolan http://micke2013.mickegunnarsson.com/ . Micke använder ett spännande #WordPressTema (superhero): https://wordpress.com/themes/superhero/

1

En modell för hur lärares professionella lärande kan gå i en cykel

Flippat klassrum: Från Powerpoint till YouTube http://youtu.be/-BzUup_gF3Y

4
1

Michael Höglöf använder Blendspace https://www.blendspace.com/michaelhaglof . Se även Johan Falks upplägg på Blendspace https://www.blendspace.com/johanfalk . Johan Falk har beskrivit bra hur Blendspace fungerar https://www.blendspace.com/lessons/xsUw179XyMyZsw/sa-funkar-blendspace .Egna försök på Blendspace https://www.blendspace.com/kentlundgren .

1

BFL i undervisning - en metodöversikt Skolforskaren Dylan Wiliam som tagit fram de fem bedömning-för-lärande-strategierna har också presenterat praktiska tekniker som kan användas för att arbeta med strategierna i undervisning. Många av teknikerna fungerar genom att ge eleverna möjlighet till reflektion och genom att aktivera dem.

5
1