Går personalarbetet mot en ny vår?Dagens organisationer har fastnat i regler, rutiner och kontroll. Den överlastade chefsrollen gör att intresset för att bli chef har minskat avsevärt. Samtidigt ser vi en trend mot "mjuka" frågor som tillit och arbetstrivsel. Relationer, nätverk och kommunikation blir allt viktigare för företag/organisationer. Här har HR ett gyllene tillfälle.I Rör om i HR-grytan har vi samlat ett antal fristående, tankeväckande och provocerande artiklar ur olika synvinklar…

Fairy Land, Panorama pussel 1000 bitar, Jumbo

Går personalarbetet mot en ny vår?Dagens organisationer har fastnat i regler, rutiner och kontroll. Den överlastade chefsrollen gör att intresset för att bli chef har minskat avsevärt. Samtidigt ser vi en trend mot "mjuka" frågor som tillit och arbetstrivsel. Relationer, nätverk och kommunikation blir allt viktigare för företag/organisationer. Här har HR ett gyllene tillfälle.I Rör om i HR-grytan har vi samlat ett antal fristående, tankeväckande och provocerande artiklar ur olika synvinklar…

PicCollage (1)

PicCollage (1)

PicCollage

PicCollage

Kvarnbackaskolan startade det här läsåret upp ett arbete runt positivt beteendestöd. Det går ut på att vi arbetar gemensamt hela skolan med att stärka elevernas positiva beteenden och att vi är exp…

Kvarnbackaskolan startade det här läsåret upp ett arbete runt positivt beteendestöd. Det går ut på att vi arbetar gemensamt hela skolan med att stärka elevernas positiva beteenden och att vi är exp…

Problemformulering   Hvordan påvirker de sociale medier vores identitetsdannelse og sociale relationer?    Problemstillinger   1.	Hvordan påvirker de sociale medier især de unges identitet?  2.	Hvordan har de uskrevne regler omkring privatlivets fred ændret sig i takt med de sociale mediers indtræden?  3.	Hvilke konsekvenser har de sociale medier haft for individer født i slut 90'erne? 4.	Vurder hvilken betydning brugen af sociale medier har haft for kommende generationer?

Problemformulering Hvordan påvirker de sociale medier vores identitetsdannelse og sociale relationer? Problemstillinger 1. Hvordan påvirker de sociale medier især de unges identitet? 2. Hvordan har de uskrevne regler omkring privatlivets fred ændret sig i takt med de sociale mediers indtræden? 3. Hvilke konsekvenser har de sociale medier haft for individer født i slut 90'erne? 4. Vurder hvilken betydning brugen af sociale medier har haft for kommende generationer?

Jenny Bohr - Problemløsende inklusion. De ti h'er.

Jenny Bohr - Problemløsende inklusion. De ti h'er.

Klassens regler A1

Klassens regler A1

#flippatklassrum: Regler i klassrummet knutna till lärande och utveckling...

#flippatklassrum: Regler i klassrummet knutna till lärande och utveckling...

Really I don't think I'm worth all that much. But it doesn't matter. You…

Really I don't think I'm worth all that much. But it doesn't matter. You…

All things you lacked in the end.. you just lost respect for me when life got better for you.. you made me feel I was only worthy of your love when you had nothing, because as soon as the tables turned in your favour, you turned it off in mine. You were cruel..

All things you lacked in the end.. you just lost respect for me when life got better for you.. you made me feel I was only worthy of your love when you had nothing, because as soon as the tables turned in your favour, you turned it off in mine. You were cruel..

Pinterest
Sök