Sociala berättelser

Recension av Ritprata 2 - Skapa sociala berättelser

Recension av Ritprata 2 - Skapa sociala berättelser

#svapplista  Enkel app att skapa berättelser, med färdiga bilder/symboler som hjälp.

#svapplista Enkel app att skapa berättelser, med färdiga bilder/symboler som hjälp.

Ritprata 2  Beskrivning Ritprata är ett komplett verktyg för att skapa sociala berättelser och seriesamtal på ett lekfullt och motiverande sätt.  Ritprata gör det lättare att förstå vad som händer i samspelet mellan människor, något som kan vara extra svårt.

Ritprata 2 Beskrivning Ritprata är ett komplett verktyg för att skapa sociala berättelser och seriesamtal på ett lekfullt och motiverande sätt. Ritprata gör det lättare att förstå vad som händer i samspelet mellan människor, något som kan vara extra svårt.

Appen OM en bild:    Appen används b la för sociala berättelser, som dagbok/kontaktbok och för att skapa stegvisa instruktioner. Jag tänker att den är bra för att skapa tematiskaböcker med svåra begrepp att öva sig på.

Appen OM en bild: Appen används b la för sociala berättelser, som dagbok/kontaktbok och för att skapa stegvisa instruktioner. Jag tänker att den är bra för att skapa tematiskaböcker med svåra begrepp att öva sig på.

Specialpedagogik i förskolan: Social berättelse: Förskolans dag!

Specialpedagogik i förskolan: Social berättelse: Förskolans dag!

Specialpedagogik i förskolan: Social berättelse/Bildstöd: Stadsbondgården

Specialpedagogik i förskolan: Social berättelse/Bildstöd: Stadsbondgården

@specialpedagogik_i_forskolan på Instagram: "Idag firar vi midsommar. För att förbereda barnen på vad som ska hända och på vad som förväntas av dem så har vi gjort en social…"

@specialpedagogik_i_forskolan på Instagram: "Idag firar vi midsommar. För att förbereda barnen på vad som ska hända och på vad som förväntas av dem så har vi gjort en social…"

Här är ett exempel på en social berättelse till barn som vill ta kontakt med andra barn men inte riktigt vet hur.  En social berättelse är ett sorts hjälpmedel som kompenserar svårigheter som att tolka, förstå och hantera sociala situationer. Vår upplevelse är att sociala berättelser är bra för väldigt många barn, inte "bara" de som har kognitiva svårigheter.  Vi "läser" berättelsen tillsammans med barnet/barnen vid flertalet tillfällen innan det inträffar dvs i förebyggande syfte. En del…

Här är ett exempel på en social berättelse till barn som vill ta kontakt med andra barn men inte riktigt vet hur. En social berättelse är ett sorts hjälpmedel som kompenserar svårigheter som att tolka, förstå och hantera sociala situationer. Vår upplevelse är att sociala berättelser är bra för väldigt många barn, inte "bara" de som har kognitiva svårigheter. Vi "läser" berättelsen tillsammans med barnet/barnen vid flertalet tillfällen innan det inträffar dvs i förebyggande syfte. En del…

Specialpedagogik i förskolan: Social berättelse: Förskolans dag!

Specialpedagogik i förskolan: Social berättelse: Förskolans dag!

multi-kulti-map

multi-kulti-map

Pinterest
Sök