Pinterest • Världens idékatalog

Art & Learning - projekt för ömsesidigt skapande av språklärande och relationer

Flerspråkiga barns villkor i förskolan : lärande av och på ett andra språk (Häftad)Flerspråkiga barns villkor i förskolan utgår från en syn på språklärande som socialt och kontextuellt och har barns perspektiv i fokus. Boken synliggör och diskuterar bekanta vardagssituationer i förskolan. Genom konkreta exempel får vi följa barnens deltagande i aktiviteter och författaren diskuterar hur man kan förstå exempelvis sagostund, måltid och samling i relation till deltagande och språklärande.

3
1

A free lesson plan (with worksheets and handout) for teaching summary writing; great for grades 7 to 10.

115
9

Parts of Speech Practice Activity or Center

Color-coding parts of speech with markers makes an otherwise dry topic engaging!

978
76
1

Confessions of a Teacher: I Sing Cheesy Songs Part 2

The Adverb Song, to the tune of Skip to my Lou

232
16

Cheap n' Easy Phonics Center - Onset and Rime Activity

Do your students need help blending phonemes? Grab these fun blocks and this free onset and rime activity sheet on the post!

347
21

Using Pictures to Teach Reading and Writing Skills

My students love using pictures to learn their reading skills!

133
11

FREE evidence from the text prompt printable - great for written response questions! I put these on my student's desks. They could also be put in interactive notebooks or homework folders.

474
29

Classroom Decor Ideas: An English Teacher's Toolbox • Grammar flip book

777
40
1
Our Has/Have & Is/Are grammar cards contain 72 cards per set to help students with the repetition needed for grammar skills!! From theautismhelper.com #theautismhelper

Our Has/Have & Is/Are grammar cards contain 72 cards per set to help students with the repetition needed for grammar skills!! From theautismhelper.com #theautismhelper

146
19