Språklärande

Utforska relaterade ämnen

Flerspråkiga barns villkor i förskolan : lärande av och på ett andra språk (Häftad)Flerspråkiga barns villkor i förskolan utgår från en syn på språklärande som socialt och kontextuellt och har barns perspektiv i fokus. Boken synliggör och diskuterar bekanta vardagssituationer i förskolan. Genom konkreta exempel får vi följa barnens deltagande i aktiviteter och författaren diskuterar hur man kan förstå exempelvis sagostund, måltid och samling i relation till deltagande och språklärande.

Flerspråkiga barns villkor i förskolan : lärande av och på ett andra språk (Häftad)Flerspråkiga barns villkor i förskolan utgår från en syn på språklärande som socialt och kontextuellt och har barns perspektiv i fokus. Boken synliggör och diskuterar bekanta vardagssituationer i förskolan. Genom konkreta exempel får vi följa barnens deltagande i aktiviteter och författaren diskuterar hur man kan förstå exempelvis sagostund, måltid och samling i relation till deltagande och språklärande.

Art & Learning - projekt för ömsesidigt skapande av språklärande och relationer

Art & Learning - projekt för ömsesidigt skapande av språklärande och relationer

Skolans alla elever har sett Pluggkoden (UR) med några veckors mellanrum. De fyra programmen handlar om hur både elever och lärare kan använda smarta strategier för att lära sig, minnas och fokuser...

Pluggkoden

Skolans alla elever har sett Pluggkoden (UR) med några veckors mellanrum. De fyra programmen handlar om hur både elever och lärare kan använda smarta strategier för att lära sig, minnas och fokuser...

Ordvalen SO

Ordvalen SO

Inspirerande gratismaterial 2 - Natur och Kultur

Inspirerande gratismaterial 2 - Natur och Kultur

Pedagogiska miljöer och barns subjektsskapande

Pedagogiska miljöer och barns subjektsskapande

Slöjdlärare måste arbeta ihop | Pedagog Värmland

Slöjdlärare måste arbeta ihop | Pedagog Värmland

Konsten att göra bra prov : vad lärare behöver veta om kunskapsmätning. Att utveckla ett bra prov som mäter rätt och ger tillförlitlig information är inte så lätt, och dåliga prov, eller prov som används på fel sätt, kan ge missvisande eller i värsta fall helt felaktig information. Samtidigt kan ett väl utvecklat och väl använt prov ge värdefull information till såväl elev som lärare och gynna undervisning och lärande.

Konsten att göra bra prov : vad lärare behöver veta om kunskapsmätning. Att utveckla ett bra prov som mäter rätt och ger tillförlitlig information är inte så lätt, och dåliga prov, eller prov som används på fel sätt, kan ge missvisande eller i värsta fall helt felaktig information. Samtidigt kan ett väl utvecklat och väl använt prov ge värdefull information till såväl elev som lärare och gynna undervisning och lärande.

Sanoma Utbildning : KiwimetodenKiwimetoden är en bok att hämta undervisarglädje ur. Boken vill förmedla läsandets lust och undervisningens styrka. Allt för att främja lärandet hos eleverna.

Sanoma Utbildning : KiwimetodenKiwimetoden är en bok att hämta undervisarglädje ur. Boken vill förmedla läsandets lust och undervisningens styrka. Allt för att främja lärandet hos eleverna.

MUGI motoriklek med observationsschema för förskola och skola. MUGI motoriklek vänder sig till förskollärare, lärare, idrottsledare, fritidspedagoger och andra soom är intresserade barns motoriska utveckling. Du får tips på hur du kan observera barns motorik samtidigt som barnen får en positiv rörelseupplevelse.

MUGI motoriklek med observationsschema för förskola och skola. MUGI motoriklek vänder sig till förskollärare, lärare, idrottsledare, fritidspedagoger och andra soom är intresserade barns motoriska utveckling. Du får tips på hur du kan observera barns motorik samtidigt som barnen får en positiv rörelseupplevelse.

Pinterest
Sök