Kjellander + Sjöberg Arkitektkontor

Kjellander + Sjöberg Arkitektkontor

Nu är Uppsala kommuns markanvisningstävling för Södra Rosendal avgjord. Tävlingen med sammanlagt tio deltagare vanns av Utopia Arkitekter som tillsammans med sin uppdragsgivare ByggVesta tagit fram ett förslag för cirka 130 hyresrätter.

Nu är Uppsala kommuns markanvisningstävling för Södra Rosendal avgjord. Tävlingen med sammanlagt tio deltagare vanns av Utopia Arkitekter som tillsammans med sin uppdragsgivare ByggVesta tagit fram ett förslag för cirka 130 hyresrätter.

Stadsradhus Kärrtorp

Stadsradhus Kärrtorp

Skanska stadsradhus i Limhamn

Skanska stadsradhus i Limhamn

Kjellander + Sjöberg Arkitektkontor

Kjellander + Sjöberg Arkitektkontor

Den som uppfann koloniträdgården borde få Nobelpriset i stadsplanering, om det fanns ett sådant. Det sägs att det var läkaren Daniel Schreber i Leipzig som först genomförde idén med små odlingar inne i staden.

Den som uppfann koloniträdgården borde få Nobelpriset i stadsplanering, om det fanns ett sådant. Det sägs att det var läkaren Daniel Schreber i Leipzig som först genomförde idén med små odlingar inne i staden.

Den som uppfann koloniträdgården borde få Nobelpriset i stadsplanering, om det fanns ett sådant. Det sägs att det var läkaren Daniel Schreber i Leipzig som först genomförde idén med små odlingar inne i staden.

Den som uppfann koloniträdgården borde få Nobelpriset i stadsplanering, om det fanns ett sådant. Det sägs att det var läkaren Daniel Schreber i Leipzig som först genomförde idén med små odlingar inne i staden.

Kjellander + Sjöberg Arkitektkontor

Kjellander + Sjöberg Arkitektkontor

Vägg och spaljé med ram i trä och vajrar

Vägg och spaljé med ram i trä och vajrar

På uppdrag av Malmegårds Fastighets AB har Utopia Arkitekter tagit fram ett förslag för två fastighet (A2 och C) inom Magnoliatomten i Sköndal.  Med vårt förslag har vi tagit fasta på visionen om att utveckla en hållbar livsmiljö med tyngdpunkt på social hållbarhet. Förslaget är ute på samråd sedan sommaren 2016.

På uppdrag av Malmegårds Fastighets AB har Utopia Arkitekter tagit fram ett förslag för två fastighet (A2 och C) inom Magnoliatomten i Sköndal. Med vårt förslag har vi tagit fasta på visionen om att utveckla en hållbar livsmiljö med tyngdpunkt på social hållbarhet. Förslaget är ute på samråd sedan sommaren 2016.

Pinterest
Sök