Råa stenar och mineraler | Amuletten

Råa stenar och mineraler | Amuletten

Glimmerskiffer är en metamorf bergart som blidats av silt eller lera. Ingående mineraler är fältspat, kvarts och glimmermineral. Glimmern är oftast ljus, dess blad är alltid parallellt orienterade och den har därför en tydlig skiffrighet. Kvartsen är i regel huvudbeståndsdelen, men framträder dock obetydligt på spaltytorna, då dessa vanligen är helt täckta med glimmerfjäll. Fältspathaltiga varianter bildar övergång till gnejs och glimmerfattiga till kvartsit.

Glimmerskiffer är en metamorf bergart som blidats av silt eller lera. Ingående mineraler är fältspat, kvarts och glimmermineral. Glimmern är oftast ljus, dess blad är alltid parallellt orienterade och den har därför en tydlig skiffrighet. Kvartsen är i regel huvudbeståndsdelen, men framträder dock obetydligt på spaltytorna, då dessa vanligen är helt täckta med glimmerfjäll. Fältspathaltiga varianter bildar övergång till gnejs och glimmerfattiga till kvartsit.

Karst är ett vittringsfenomen som består av vidare sprickor, skiktfogar och grottsystem, oftast förekommande i kalksten. Namnet karst kommer från bergsplatån Karst i gränstrakterna mellan Slovenien och Italien, och har sedan namngett andra liknande naturbildningar. En karst kan också fungera som en akvifär där grundvatten magasineras. Ofta finns underjordiska floder i karstområden.

Karst är ett vittringsfenomen som består av vidare sprickor, skiktfogar och grottsystem, oftast förekommande i kalksten. Namnet karst kommer från bergsplatån Karst i gränstrakterna mellan Slovenien och Italien, och har sedan namngett andra liknande naturbildningar. En karst kan också fungera som en akvifär där grundvatten magasineras. Ofta finns underjordiska floder i karstområden.

Lista över några stenbrott i Sverige – Wikipedia

Lista över några stenbrott i Sverige – Wikipedia

Halvädelstenars betydelse och Spirit Gör smycket som ger dig kraft och inspiration. Här får du veta vilka pärlor du kan använda.

Halvädelstenars betydelse och Spirit Gör smycket som ger dig kraft och inspiration. Här får du veta vilka pärlor du kan använda.

Kvartsit.  En av de vanligaste metamorfa bergarterna. KVARTSIT bildas genom omkristallisering av kvartssandsten. Är sandstenen ren består kvartsiten nästan uteslutande av kvarts, och är ljus, hård och massiv.

Kvartsit. En av de vanligaste metamorfa bergarterna. KVARTSIT bildas genom omkristallisering av kvartssandsten. Är sandstenen ren består kvartsiten nästan uteslutande av kvarts, och är ljus, hård och massiv.

Triklina kristallsystemet – Det triklina kristallsystemet har tre axlar som är olika långa och som skär varandra i olika vinklar, vilket ger ytpar (kristallform). Exempel på mineral i detta kristallsystem är turkos, amazonit, kyanit, ulexit och labradorit.

Triklina kristallsystemet – Det triklina kristallsystemet har tre axlar som är olika långa och som skär varandra i olika vinklar, vilket ger ytpar (kristallform). Exempel på mineral i detta kristallsystem är turkos, amazonit, kyanit, ulexit och labradorit.

Pinterest
Sök