Pinterest • Världens idékatalog

Vid Kollaa var situationen alltid kritisk. Finska 12. divisionen slängdes in i linjen för att hålla fienden stången och några större förstärkningar var det aldrig tal om. Under tiden fortsatte deras sovjetiska motståndare bara att växa & växa tills Röda armén förfogade över hela fem divisioner förstärkta med stridsvagnar & artilleri av alla upptänkliga kalibrar. Ty Röda armén försökte slå sig igenom längs med Kollaavägen med en murbräcka av eld och metallsplitter.

Dec. 1939 inleddes industriell tillverkning av både Molotovcocktails & Buntladdningar på 2-4kg. Dessa vapen krävde närstrid med stridsvagnar! Vid Summa dec. 1939 stred finska division 5 & 6 samt buntladdningsmän från 3:e avdelta bataljon& bekämpade stridsvagnar. Bl a en vagnbesättning skadade en buntladdningsman med handgranater från tornluckan & satte stopp för försök, istället kom reservfänriken Saarinen in & kastade sin buntladdning på vagnstaket + sina molotovcocktails. Vagnen fattade…

Buntladdningsmännen från 3:e avdelta bataljonen förstörde totalt 17 stridsvagnar i Summankylä, varav minst 5 var T-28-vagnar. Molotovcocktails kom att bli en symbol för det lilla Finlands heroiska kamp mot den stora grannen i öster. Molotovcocktails är både lätta att tillverka och att skaffa ingredienser till. De blev därför ett vanligt vapen bland finska soldater i deras kamp mot sovjetiska stridsvagnar.

1

Soldat Vieno Loimu från infanteriregementet 13 hemmahörande i Loimaa observerade stridsvagnarnas inbrytning. Den rådige Loimu använde sig av de metoder som rekommenderats i handböcker & utbildningar före kriget. T-26:an fortsatte framåt utan att bry sig om mellankrigstidens pansarvärnsmedel. Kanske undrade vagnbesättningen vad det var för underliga ljud man hörde utanför vagnen. För närstriden med sovjetiska stridsvagnar blev nu i stället buntladdningar och molotovcocktails de främsta…

Onslaught Tiger 2's and Tiger 1's Giving Fire

4
1

A German Panther tank in Europe.

7

MBT-70: The grandfather of the Abrams and the Leopard 2.

German Heavy Tank: PzKpfw VI-II King Tiger

1

M4A3 (76) W HVSS of 'B' Company, 25th Tank Battalion, 14th US Armored Division, Ohlungen, France, 24 March 1945. Showing the sandbag armour typical of this Division.

3
1