Undervisning

Utforska relaterade ämnen

Läsuppgifter två spalter

Läsuppgifter två spalter

Sara Bruuns klassrum: Argumenterande text

Sara Bruuns klassrum: Argumenterande text

Vi arbejder med at udvide klassens ordforråd i 4 kl. Til det formål arbejdet vi med dagens ord - nu i ny individuel form ;-)

Vi arbejder med at udvide klassens ordforråd i 4 kl. Til det formål arbejdet vi med dagens ord - nu i ny individuel form ;-)

Udda och jämna.png

Antalsuppfattning och siffror på väggen

Udda och jämna.png

Mål: förstå och använda innehållet i olika berättande texter samt olika former av muntliga framställningar formulera dig och kommunicera i tal och skrift kunna berätta något i imperfekt (hur man bi…

Mål: förstå och använda innehållet i olika berättande texter samt olika former av muntliga framställningar formulera dig och kommunicera i tal och skrift kunna berätta något i imperfekt (hur man bi…

Frågor för perspektiv. Utveckla läsförståelse!

Frågor för perspektiv. Utveckla läsförståelse!

forhallningssatt

forhallningssatt

Att lösa problem är inte helt självklart, det är väl därför det heter problemlösning :) Men för att vi ska lyckas så bra som möjligt har vi två olika modeller i klassrummet som hjälper oss. Fundera…

Att lösa problem är inte helt självklart, det är väl därför det heter problemlösning :) Men för att vi ska lyckas så bra som möjligt har vi två olika modeller i klassrummet som hjälper oss. Fundera…

Ludo - irregular verbs

Ludo - irregular verbs

Pinterest
Sök