Vapensköld för adliga ätten Bonde. Urgammal frälsesläkt. Introducerad på riddarhuset 1625. † 1868-11-11. Ätten har utgrenat sig i friherrliga ätten Bonde samt grevliga ätterna Bonde af Björnö och Bonde af Säfstaholm De första säkert betygade ättemedlemmarna är bröderna Tord Bonde och Erengisle Petersson.

Vapensköld för adliga ätten Bonde. Urgammal frälsesläkt. Introducerad på riddarhuset 1625. † 1868-11-11. Ätten har utgrenat sig i friherrliga ätten Bonde samt grevliga ätterna Bonde af Björnö och Bonde af Säfstaholm De första säkert betygade ättemedlemmarna är bröderna Tord Bonde och Erengisle Petersson.

Vapensköld för adliga ätten Bielke af Åkerö nr 8. Adliga ätten Bielke af Åkerö nr 8 † Urgammal frälseätt, introducerad 1625. Utgången 1647.

Vapensköld för adliga ätten Bielke af Åkerö nr 8. Adliga ätten Bielke af Åkerö nr 8 † Urgammal frälseätt, introducerad 1625. Utgången 1647.

Von Heinen nr 1289 Adliga ätten von Heinen nr 1289 Adlad 1690-02-10, introd. 1697. Ätten, som icke varit representerad på svenska riddarhuset under de sista två hundra åren, erhöll 1819-12-06 i Preussen stadfästelse på sitt svenska adelskap och fortlever ännu i Tyskland, varest den särskilt i Schlesien i slutet av förra århundradet innehade flera gods. Måhända lever ätten även i Holland och Östersjöprovinserna.  1289.jpg

Von Heinen nr 1289 Adliga ätten von Heinen nr 1289 Adlad 1690-02-10, introd. 1697. Ätten, som icke varit representerad på svenska riddarhuset under de sista två hundra åren, erhöll 1819-12-06 i Preussen stadfästelse på sitt svenska adelskap och fortlever ännu i Tyskland, varest den särskilt i Schlesien i slutet av förra århundradet innehade flera gods. Måhända lever ätten även i Holland och Östersjöprovinserna. 1289.jpg

Vapensköld för grevliga ätten Oxenstierna af Croneborg. Oxenstierna af Croneborg nr 10  Vapensköld för grevliga ätten Oxenstierna af Croneborg Grevliga ätten Oxenstierna af Croneborg nr 10 † Grevlig 1651-11-10. † 1803-01-30

Vapensköld för grevliga ätten Oxenstierna af Croneborg. Oxenstierna af Croneborg nr 10 Vapensköld för grevliga ätten Oxenstierna af Croneborg Grevliga ätten Oxenstierna af Croneborg nr 10 † Grevlig 1651-11-10. † 1803-01-30

Bonde_nr_20

Bonde_nr_20

Vapensköld för adliga ätten Hammarskjöld nr 135

Vapensköld för adliga ätten Hammarskjöld nr 135

Silfversparre nr 99  Adliga och friherrliga ätterna Silfversparre nr 99 och 330 Introducerad 1625. Friherrlig 1809-08-07 enligt 37 § R.F., introducerad 1810. En gren av ätten erhöll 1803-03-08 kunglig maj:ts tillstånd att i stöd av fideikommissbestämmelserna för Ågårds säteri i Råda socken, Skaraborgs län kalla och skriva sig Silfversparre-Stiernsparre, men denna ättegren utgick 1872-05-01.   0099.jpg

Silfversparre nr 99 Adliga och friherrliga ätterna Silfversparre nr 99 och 330 Introducerad 1625. Friherrlig 1809-08-07 enligt 37 § R.F., introducerad 1810. En gren av ätten erhöll 1803-03-08 kunglig maj:ts tillstånd att i stöd av fideikommissbestämmelserna för Ågårds säteri i Råda socken, Skaraborgs län kalla och skriva sig Silfversparre-Stiernsparre, men denna ättegren utgick 1872-05-01. 0099.jpg

Ingrid och Gustaf Lundgren

Ingrid och Gustaf Lundgren

Leijonhufvud.  Friherrliga ätten Leijonhufvud nr 26 Urgammal frälsesläkt. Introducerad 1625 under nr 33 i dåvarande riddarklassen. Friherrlig 1651-06-17, introducerad 1652.

Leijonhufvud. Friherrliga ätten Leijonhufvud nr 26 Urgammal frälsesläkt. Introducerad 1625 under nr 33 i dåvarande riddarklassen. Friherrlig 1651-06-17, introducerad 1652.

Vendela född Johansson och Holger Svensson, Hasslösa, Sweden

Vendela född Johansson och Holger Svensson, Hasslösa, Sweden

Pinterest
Sök