Pinterest • Världens idékatalog

SV Utvärdering på om jag kan bokstäverna L och E. Dubbelt, hälften, subraktion m m

Utvärderingslappar till eleverna. Plocka 1-2 lappar och utvärdera din dag. Bra komma-igång-träning tänker jag.

172
10
från Fröken Evas skola

Utvärderings-fröjden/-skräcken/-glädjen

Utvärdera din dag!

17
1

Sim Logistics - Utvärdering och beslutsunderlag

Självbedömning av förmågorna inför utvecklingssamtalen. | Malins PPlugg

82
1

Här kommer en enkel liten affisch som ni kan ha på väggen i klassrummet för att påminna varandra om hur vi är, gör och säger mot/till varandra eller så gör ni helt enkelt en egen tillsammans.

110
7

Förmågatrappa. Hur långt har jag kommit i min förmåga att t ex ge respons? Liknande two stars and a wish.

31
2

Learning Style Questionnaire...great idea! It's important to get to know your students early on in the year- this will help to differentiate instruction and to find out the different learning styles of each child.

1.9k
143
1