Vetenskapshumor

Utforska relaterade ämnen

Hahahahahahahahahahaha!!!!!!                                                                           More

Hahahahahahahahahahaha!!!!!! More

My form of studying for physics is searching physics on pinterest, be proud @Sarah Bryant ! :)

My form of studying for physics is searching physics on pinterest, be proud @Sarah Bryant ! :)

I thought I was pretty cool until I realized that plants can eat the sun and…

I thought I was pretty cool until I realized that plants can eat the sun and…

These Visual Puns Are the Funniest Thing You'll See All Day

These Visual Puns Are the Funniest Thing You'll See All Day

Well that's just funny #BMK

Well that's just funny #BMK

Not sure whether to pin this under geekery or inspiration.

Not sure whether to pin this under geekery or inspiration.

Physics, tho a lil bit different aye I should post this in my classroom! What do you think @Kate H ? Lol

Physics, tho a lil bit different aye I should post this in my classroom! What do you think @Kate H ? Lol

A little inspiration goes a long way (24 Photos)

A little inspiration goes a long way (24 Photos)

Some of the Best Things in Life are Mistakes: Middle School Science Teacher Humor

Some of the Best Things in Life are Mistakes: Middle School Science Teacher Humor

Loʟ; ɞuţ I ţһouɢһţ ţһє ҡєʟνıň sċѧʟє ɰѧs usєԀ ţo mєѧsuяє ţһıňɢs ѧɞňoяmѧʟʟʏ ʟoɰ ţһєяєғoяє ıţ ɰouʟԀ ɞє ѧ ċoʟԀ ѧʟɞum ňoţ ѧ һoţ oňє. Tһє moяє ʏou ҡňoɰ ɞяo (☆^ー^☆)

Loʟ; ɞuţ I ţһouɢһţ ţһє ҡєʟνıň sċѧʟє ɰѧs usєԀ ţo mєѧsuяє ţһıňɢs ѧɞňoяmѧʟʟʏ ʟoɰ ţһєяєғoяє ıţ ɰouʟԀ ɞє ѧ ċoʟԀ ѧʟɞum ňoţ ѧ һoţ oňє. Tһє moяє ʏou ҡňoɰ ɞяo (☆^ー^☆)

Pinterest • Världens idékatalog
Sök