“Fråga, fråga, byt” är en struktur inom Kooperativt Lärande. Den aktiverar alla elever samtidigt och stimulerar till kommunikation.

“Fråga, fråga, byt” är en struktur inom Kooperativt Lärande. Den aktiverar alla elever samtidigt och stimulerar till kommunikation.

Hur samarbetsfärdigheter tränas – Kooperativt Lärande

Hur samarbetsfärdigheter tränas – Kooperativt Lärande

Strukturen "Inre-Yttre cirkel" är en struktur inom Kooperativt Lärande som kan användas för flera olika ändamål: repetition, kunskapsdelning, diskussion, utveckla idéer.

explicit träning i att lyssna

Gruppstärkande övningar – Kooperativt Lärande

Gruppstärkande övningar – Kooperativt Lärande

Glassexemplet: skillnaden mellan traditionell undervisning och kooperativt lärande – Kooperativt Lärande

Glassexemplet: skillnaden mellan traditionell undervisning och kooperativt lärande – Kooperativt Lärande

Hur samarbetsfärdigheter tränas – Kooperativt Lärande

Hur samarbetsfärdigheter tränas – Kooperativt Lärande

Kooperativa lekar – Kooperativt Lärande

Kooperativa lekar – Kooperativt Lärande

Jag har blivit inspirerad av hemsidan Kooperativt lärande. I min klass jobbar vi ofta och mycket i grupper. Vi har försökt att ha en muntlig interaktionsövning minst varje dag för att träna samarbete och den språkliga förmågan ofta och mycket. Jag tycker att det har gått ganska bra men har ändå fund

Jag har blivit inspirerad av hemsidan Kooperativt lärande. I min klass jobbar vi ofta och mycket i grupper. Vi har försökt att ha en muntlig interaktionsövning minst varje dag för att träna samarbete och den språkliga förmågan ofta och mycket. Jag tycker att det har gått ganska bra men har ändå fund

Eget ansvar: Hur? | Kooperativt Lärande

Eget ansvar: Hur? | Kooperativt Lärande

Strukturer | Kooperativt Lärande

Strukturer | Kooperativt Lärande

Vanliga fallgropar när du börjar jobba med par | Kooperativt Lärande

Vanliga fallgropar när du börjar jobba med par | Kooperativt Lärande

Kooperativa lekar

Kooperativa lekar

Att kombinera strukturer: Klassexempel – Kooperativt Lärande

Att kombinera strukturer: Klassexempel – Kooperativt Lärande

Pinterest
Search