Practice counting. The winner is whoever has the tallest tower at the end of the game.

The most awesome images on the Internet

math centers or Indoor recess: Lego board game! See who can get to the end and build the highest tower. :} Have them add/subtract the lego pieces!

Bringing nature into the classroom and the classroom into nature.

fun childrens math game - holiday gift guide - learning tool-back to school-toddler-natural supplies

A Kindergarten Smorgasboard How To Video:  iPad Smart Board

A Kindergarten Smorgasboard How To Video: iPad Smart Board

Förskoleburken: Magnetflaskor

Sensory bottle idea: Cut up pipe-cleaners and place them in a bottle. Use a magnet to manipulate them. Lots of other sensory bottle ideas, too.

Appen Bornholmslek - appen lämpar sig för barn från fyra år och uppåt. Den passar lika bra i förskolan/förskoleklassen/skolan, som hemma. Tillsammans med en vuxen eller äldre läskunnig kamrat gör barnen upptäckter som får dem att förstå hur det går till att läsa. Låt samtalet stå i fokus.

Appen Bornholmslek - appen lämpar sig för barn från fyra år och uppåt. Den passar lika bra i förskolan/förskoleklassen/skolan, som hemma. Tillsammans med en vuxen eller äldre läskunnig kamrat gör barnen upptäckter som får dem att förstå hur det går till att läsa. Låt samtalet stå i fokus.

Skolappar.nu - här recenserar Sveriges mest digitala pedagoger appar med tanke på Lgr 11. Sökning kan göras utifrån ålder, ämne, plattform och pris.

nu - tips på appar du kan använda i undervisningen

91 appar utifrån förskolans mål. Finns också om tal och språk.

91 appar utifrån förskolans mål. Finns också om tal och språk.

Lärplatta och matematik : vägen till ett lustfyllt lärande i förskola och förskoleklass

Lärplatta och matematik : vägen till ett lustfyllt lärande i förskola och förskoleklass

Appar för förskolan - IKT-pedagogens bästa apptips

Appar för förskolan - IKT-pedagogens bästa apptips

Garageband - Musikverkstad för alla åldrar

GarageBand GarageBand turns your iPad, iPhone, and iPod touch into a collection of Touch Instruments and a full-featured recording studio — so you can make music anywhere you go.

Minecraft tillsammans på iPad

Minecraft tillsammans på iPad

Ipad, Minecraft, Funny, Tired Funny, So Funny, Hilarious

Pinterest
Search