Prison architecture

Pictures of prisons in Sweden.
9 Pins6 Followers
Sveriges Fängelsemuseum 2014. Gävle cellfängelse sett från andra sidan gavleån.

Sveriges Fängelsemuseum 2014. Gävle cellfängelse sett från andra sidan gavleån.

Sveriges Fängelsemuseum 2014.  Gävle cellfängelse, uppförd 1847.

Sveriges Fängelsemuseum 2014. Gävle cellfängelse, uppförd 1847.

Varberg Kronohäkte. Byggd 1852.

Varberg Kronohäkte. Byggd 1852.

Länscellfängelset i Sockholm, sett från Norra Bantorget. Byggdes 1844 och användes som fängelse fram till dess att det revs 1896.

Länscellfängelset i Sockholm, sett från Norra Bantorget. Byggdes 1844 och användes som fängelse fram till dess att det revs 1896.

Länscellfängelset i Göteborg, 1857  Det rymde 115 celler, vaktrum, två sessionssalar för rättsskipning och tio promenadgårdar för fångarna.  Användes som fängelse fram till 1907.

Goteborg lanscellfangelse - Länscellfängelset i Göteborg – Wikipedia

Svenskt Länscellfängelse resp. Kronohäkte. Typritning enligt Philadelfiamodellen från 1840-talet framtagen av arkitekten vid Fångvårdsstyrelsen Carl Fredrik Hjelm.

Svenskt Länscellfängelse resp. Kronohäkte. Typritning enligt Philadelfiamodellen från 1840-talet framtagen av arkitekten vid Fångvårdsstyrelsen Carl Fredrik Hjelm.

Norrköpingsanstalten. Byggd 1790 som arbetsanstalt för kvinnor, sedan cellfängelse och häkte fram till 2013 då det lades ner.

Norrköpingsanstalten. Byggd 1790 som arbetsanstalt för kvinnor, sedan cellfängelse och häkte fram till 2013 då det lades ner.

KVA Hinseberg. Anstalt för kvinnor sedan 1960. Fotografi taget 2013.

KVA Hinseberg. Anstalt för kvinnor sedan 1960. Fotografi taget 2013.

Håga anstalten.

Håga anstalten.

Pinterest
Search