More ideas from Freddie
http://www.adlibris.com/se/organisationer/product.aspx?isbn=1444332651 | Titel: Ecology of Urban Environments - Författare: Kirsten M. Parris - ISBN: 1444332651 - Pris: 346 kr

http://www.adlibris.com/se/organisationer/product.aspx?isbn=1444332651 | Titel: Ecology of Urban Environments - Författare: Kirsten M. Parris - ISBN: 1444332651 - Pris: 346 kr

http://www.adlibris.com/se/organisationer/product.aspx?isbn=1535212284 | Titel: Aquaponics: From Beginner to Expert - Hydroponics & Aquaponics Double Book Bundle - Exact Blueprint to Aquaponic & Hydroponic Orga - Författare: William Walsworth - ISBN: 1535212284 - Pris: 271 kr

http://www.adlibris.com/se/organisationer/product.aspx?isbn=1535212284 | Titel: Aquaponics: From Beginner to Expert - Hydroponics & Aquaponics Double Book Bundle - Exact Blueprint to Aquaponic & Hydroponic Orga - Författare: William Walsworth - ISBN: 1535212284 - Pris: 271 kr

http://www.adlibris.com/se/organisationer/product.aspx?isbn=1942934092 | Titel: All-Natural Aquaponic Lawns, Gardens & Vertical Gardens: Inexpensive Back-To-Basics Gardening with Fish Using Non-Electric, Solar, or Minimal-Electric - Författare: Caleb Warnock, Logan Lyons - ISBN: 1942934092 - Pris: 123 kr

http://www.adlibris.com/se/organisationer/product.aspx?isbn=1942934092 | Titel: All-Natural Aquaponic Lawns, Gardens & Vertical Gardens: Inexpensive Back-To-Basics Gardening with Fish Using Non-Electric, Solar, or Minimal-Electric - Författare: Caleb Warnock, Logan Lyons - ISBN: 1942934092 - Pris: 123 kr

http://www.adlibris.com/se/organisationer/product.aspx?isbn=1514785927 | Titel: Gardening: The Ultimate 2 in 1 Guide to Mastering Aquaponics and Permaculture! - Författare: Breanna Lawerence - ISBN: 1514785927 - Pris: 142 kr

http://www.adlibris.com/se/organisationer/product.aspx?isbn=1514785927 | Titel: Gardening: The Ultimate 2 in 1 Guide to Mastering Aquaponics and Permaculture! - Författare: Breanna Lawerence - ISBN: 1514785927 - Pris: 142 kr

http://www.adlibris.com/se/organisationer/product.aspx?isbn=1908643080 | Titel: Aquaponic Gardening - Författare: Sylvia Bernstein - ISBN: 1908643080 - Pris: 173 kr

http://www.adlibris.com/se/organisationer/product.aspx?isbn=1908643080 | Titel: Aquaponic Gardening - Författare: Sylvia Bernstein - ISBN: 1908643080 - Pris: 173 kr

http://www.adlibris.com/se/organisationer/product.aspx?isbn=9152319067 | Titel: Pedagogiskt ledarskap - Författare: Anna-Karin Axelsson, Agneta Blohm - ISBN: 9152319067 - Pris: 419 kr

http://www.adlibris.com/se/organisationer/product.aspx?isbn=9152319067 | Titel: Pedagogiskt ledarskap - Författare: Anna-Karin Axelsson, Agneta Blohm - ISBN: 9152319067 - Pris: 419 kr

http://www.adlibris.com/se/organisationer/product.aspx?isbn=9144035640 | Titel: Pedagogens inre rum : om betydelsen av känslomässig mognad - Författare: Margareta Normell - ISBN: 9144035640 - Pris: 196 kr

http://www.adlibris.com/se/organisationer/product.aspx?isbn=9144035640 | Titel: Pedagogens inre rum : om betydelsen av känslomässig mognad - Författare: Margareta Normell - ISBN: 9144035640 - Pris: 196 kr

http://www.adlibris.com/se/organisationer/product.aspx?isbn=9188099156 | Titel: Lärarskicklighet : metoder för framgångsrikt ledarskap - Författare: John Steinberg - ISBN: 9188099156 - Pris: 245 kr

http://www.adlibris.com/se/organisationer/product.aspx?isbn=9188099156 | Titel: Lärarskicklighet : metoder för framgångsrikt ledarskap - Författare: John Steinberg - ISBN: 9188099156 - Pris: 245 kr

http://www.adlibris.com/se/organisationer/product.aspx?isbn=9144094353 | Titel: Skolledarskap i mångfald - Författare: Pirjo Lahdenperä - ISBN: 9144094353 - Pris: 248 kr

http://www.adlibris.com/se/organisationer/product.aspx?isbn=9144094353 | Titel: Skolledarskap i mångfald - Författare: Pirjo Lahdenperä - ISBN: 9144094353 - Pris: 248 kr

http://www.adlibris.com/se/organisationer/product.aspx?isbn=9197902373 | Titel: Uppdrag Lärare : antologi om status, yrkesskicklighet och framtidsdrömmar - Författare: Mikael Alexandersson, Jonas Aspelin, Åsa Beckman, Anneli Frelin, Christer Fritzell, Peter Gärdenfors, Maria Hjalmarsson, Martin Hugo, Karin Johannisson, Joakim Landahl, Sven-Eric Liedman, Lena Lindgren, Christian Lundahl, Leif Mathiasson, Ulla Karin Nordänger, Aadu Ott, Astrid Pettersson, Bim Riddersporre, Ulla Runesson…

http://www.adlibris.com/se/organisationer/product.aspx?isbn=9197902373 | Titel: Uppdrag Lärare : antologi om status, yrkesskicklighet och framtidsdrömmar - Författare: Mikael Alexandersson, Jonas Aspelin, Åsa Beckman, Anneli Frelin, Christer Fritzell, Peter Gärdenfors, Maria Hjalmarsson, Martin Hugo, Karin Johannisson, Joakim Landahl, Sven-Eric Liedman, Lena Lindgren, Christian Lundahl, Leif Mathiasson, Ulla Karin Nordänger, Aadu Ott, Astrid Pettersson, Bim Riddersporre, Ulla Runesson…

http://www.adlibris.com/se/organisationer/product.aspx?isbn=9186419145 | Titel: Generationsanpassat ledarskap : en bok som lär dig leda och motivera olika generationer - Författare: Linus Jonkman - ISBN: 9186419145 - Pris: 238 kr

You would probably feel happier in life if you own this awesome book about Generations

http://www.adlibris.com/se/organisationer/product.aspx?isbn=9144103190 | Titel: Litteratur och läsning  litteraturdidaktikens nya möjligheter - Författare:  - ISBN: 9144103190 - Pris: 281 kr

http://www.adlibris.com/se/organisationer/product.aspx?isbn=9144103190 | Titel: Litteratur och läsning litteraturdidaktikens nya möjligheter - Författare: - ISBN: 9144103190 - Pris: 281 kr

http://www.adlibris.com/se/organisationer/product.aspx?isbn=9144113870 | Titel: Ämnesdidaktik - en undervisningskonst - Författare: Agneta Bronäs, Niclas Runebou - ISBN: 9144113870 - Pris: 177 kr

http://www.adlibris.com/se/organisationer/product.aspx?isbn=9144113870 | Titel: Ämnesdidaktik - en undervisningskonst - Författare: Agneta Bronäs, Niclas Runebou - ISBN: 9144113870 - Pris: 177 kr

http://www.adlibris.com/se/organisationer/product.aspx?isbn=0415539978 | Titel: Rethinking Pedagogy for a Digital Age - Författare: Helen Beetham, Rhona Sharpe, Helen Beetham - ISBN: 0415539978 - Pris: 307 kr

http://www.adlibris.com/se/organisationer/product.aspx?isbn=0415539978 | Titel: Rethinking Pedagogy for a Digital Age - Författare: Helen Beetham, Rhona Sharpe, Helen Beetham - ISBN: 0415539978 - Pris: 307 kr

http://www.adlibris.com/se/organisationer/product.aspx?isbn=1138017884 | Titel: International Critical Pedagogy Reader - Författare: Antonia Darder, Peter Mayo, João Paraskeva - ISBN: 1138017884 - Pris: 1.443 kr

Carefully curated to highlight research from more than twenty countries, the International Critical Pedagogy .

http://www.adlibris.com/se/organisationer/product.aspx?isbn=9127133443 | Titel: Utmärkt undervisning : Framgångsfaktorer i svensk och internationell belysn - Författare: Jan Håkansson, Daniel Sundberg - ISBN: 9127133443 - Pris: 429 kr

http://www.adlibris.com/se/organisationer/product.aspx?isbn=9127133443 | Titel: Utmärkt undervisning : Framgångsfaktorer i svensk och internationell belysn - Författare: Jan Håkansson, Daniel Sundberg - ISBN: 9127133443 - Pris: 429 kr