Denna bedömningsteknik är en av flera som kan användas i klassrummet för att avgöra om läraren ska gå vidare eller stanna upp och reda upp otydligheter.

Denna bedömningsteknik är en av flera som kan användas i klassrummet för att avgöra om läraren ska gå vidare eller stanna upp och reda upp otydligheter.

Social Kompetens, Social Skills, Teaching Materials, Teacher Education, Adhd, Classroom Ideas, Barn, Street, Shed

Elevlett utvecklingssamtal. Före, under och efter.

Hela samtalsmallen vid elevledda utvecklingssamtal åk 1

Före, under och efter.

Elevlett utvecklingssamtal. Före, under och efter.

Hela samtalsmallen vid elevledda utvecklingssamtal åk 1

Före, under och efter.

dagordning utv samtal

dagordning utv samtal

Pinterest
Search