David Thåst
David Thåst
David Thåst

David Thåst

Independent media production pro and certified Steadicam OP. Project manager, director and TD at Diform. Chairman at Malmen Montesori. Married to Tovan.

Fler idéer från David

Heavy fog at Briksdalsbreen glacier

Malmen Montessori

Benjamins tal på Malmen - Valborg 2015

Centre international de congrès de Tours

Dreamhack Tours 2015

Malmen Montessori

Se vad ditt barn kan bli i framtiden i ett högst ovetenskapligt test med mycket humor och minimalt med allvar.

Malmen Montessori

Malmen Montessori är en fristående skola i Borås som omfattar förskola (1-5 år), förskoleklass (6 år), grundskola 1-9 (6-16 år) och fritidshem. Skolan har ca 460 barn/elever och har som målsättning att arbeta enligt Maria Montessoris principer.

These Things: Mary Consoles Eve

I like the use of negative space in this image to best convey the idea behind it. Not to mention it makes the text look interesting.