Pinterest • Världens idékatalog

Regler vid tystläsning.

Att sammanfatta läsningen kronologiskt, en informationskarta.

En film om hur man kan kombinera läsfixarna och genrepedagogik.

Informationskarta över läsning av faktatexter.

Den här affischen kan du som lärare använda i klassrummet för att visa elever skillnaden mellan att läsa på riktigt och att läsa på "låtsas". När elever väl har insett att det syns om de läser eller inte brukar den äkta läsningen öka i klassrummet.

Den här affischen kan du använda som stöd i klassrummet för att visa elever hur de kan tänka när de ska skaffa belägg samtidigt som de läser faktatexter för att styrka påståenden och resonemang som de vill visa och presentera.

Våra läsfixareen Suverän film om läsfixarna av Marie Trapp

Hur välja rätt bok?

Hur vet du att du förstår det du läser?