Pinterest • Världens idékatalog

Att sammanfatta läsningen kronologiskt, en informationskarta.

Sparad av

Karolina Fållby

En film om hur man kan kombinera läsfixarna och genrepedagogik.

Pin tillagd från

youtube.com

Informationskarta över läsning av faktatexter.

Sparad av

Karolina Fållby

Den här affischen kan du som lärare använda i klassrummet för att visa elever skillnaden mellan att läsa på riktigt och att läsa på "låtsas". När elever väl har insett att det syns om de läser eller inte brukar den äkta läsningen öka i klassrummet.

Pin tillagd från

skolkorgen.blogspot.se

Den här affischen kan du använda som stöd i klassrummet för att visa elever hur de kan tänka när de ska skaffa belägg samtidigt som de läser faktatexter för att styrka påståenden och resonemang som de vill visa och presentera.

Pin tillagd från

skolkorgen.blogspot.se

Våra läsfixareen Suverän film om läsfixarna av Marie Trapp

Pin tillagd från

youtube.com

Hur välja rätt bok?

Sparad av

Karolina Fållby

Hur vet du att du förstår det du läser?

Checking for comprehension

indulgy.com