Här kommer en enkel liten affisch som ni kan ha på väggen i klassrummet för att påminna varandra om hur vi är, gör och säger mot/till varandra eller så gör ni helt enkelt en egen tillsammans.

Basic Human Rights That We Take For Granted, In 1 Infographic

Här kommer en enkel liten affisch som ni kan ha på väggen i klassrummet för att påminna varandra om hur vi är, gör och säger mot/till varandra eller så gör ni helt enkelt en egen tillsammans.

Basic Human Rights That We Take For Granted, In 1 Infographic

Att starta en lektion - Lektionsbanken.se - Lärare inspirerar lärare

Att starta en lektion - Lektionsbanken.se - Lärare inspirerar lärare

Start och igångsätting av lektioner (1)

Att starta en lektion på effektivt sätt

Start och igångsätting av lektioner (1)

Mariaslekrum

Mariaslekrum

Enkla regler för ipadanvändning, med bildstöd.

Enkla regler för ipadanvändning, med bildstöd.

Osams på rasten?

Osams på rasten?

Klassrumsregler

Klassrumsregler

Classroom Management, Teaching Ideas, Future Jobs, Classroom Ideas, Teacher Inspiration, French Class, Teacher Stuff, Elementary Schools, Adhd

IMG_0229

Tips på mall vid elevledda utv samtal

IMG_0231

Hela samtalsmallen vid elevledda utvecklingssamtal åk 1

IMG_0231

Pinterest
Search