HKarjalainen
HKarjalainen
HKarjalainen

HKarjalainen

Utbildad fotograf vid Berghs School of Communication Innehar en fil kand i medie- och kommunikationsvetenskap.