Free Download-What gets a capital letter? Poster

Using capital letters can be tricky for students. This poster would be a good resource in a classroom learning when to use the capital letters.

Parts of Speech Flipbook - good idea to use the colors later to underline, box in etc recognizing the parts of speech in passages

Parts of Speech Flipbook- Fun parts of speech activities. Try it as a Spanish activity for school-age kids learning Spanish! Great way for Spanish teachers to teach Spanish parts of speech.

Free Kindergarten Learning Folder Printables. Use as morning work and reference folder.

Free Preschool-First Grade Learning Folder Printables. Great for daily math, language arts, social studies and more!

Att sammanfatta läsningen kronologiskt, en informationskarta.

Att sammanfatta läsningen kronologiskt, en informationskarta.

Läs- och skrivundervisning : Cirkelmodellen i berättelseskrivande

Läs- och skrivundervisning : Cirkelmodellen i berättelseskrivande

Att tänka på vid ordstrategierna

Strategier

Att minnas ett ord

Den här affischen kan du som lärare använda i klassrummet för att visa elever hur de kan markera texter när de läser, för att visa hur de tänker under läsning, och på så sätt bland annat visa dig vilka lässtrategier de använder sig av. Elevernas markeringar kan du använda för att bedöma deras förmåga att använda lässtrategier.

Den här affischen kan du som lärare använda i klassrummet för att visa elever hur de kan markera texter när de läser, för att visa hur de tänker under läsning, och på så sätt bland annat visa dig vilka lässtrategier de använder sig av. Elevernas markeringar kan du använda för att bedöma deras förmåga att använda lässtrategier.

Pinterest
Search