The most powerful tool in coaching is the question - the Greek philosopher Socrates is regarded by some to have been the first coach. Among other things, he used deversified questions in his talks with his students. Here is how he did it. - Den grekiska filosofen är ansedd som den första coachen i historien. Han använde bland annat kraftfulla frågor i sina samtal med sina studenter - här är en översikt över de så kallade Sokratiska Frågorna.

"The most powerful tool in coaching is the question - the Greek philosopher Socrates is regarded by some to have been the first coach. Among other things, he used deversified questions in his talks with his students. Here is how he did it.

Lärares och elevers lärande - Lärares professionella lärande och utveckling - Helen Timperley http://youtu.be/CGBaZFAEwFM

Lärares och elevers lärande - Lärares professionella lärande och utveckling - Helen Timperley http://youtu.be/CGBaZFAEwFM

This is a great activity to get to know your students in a positive way, to set goals and can be used throughout the year. Perfect for a back to school activity.Please consider leaving feedback!

This is a great activity to get to know your students in a positive way, to set goals and can be used throughout the year. Perfect for a back to school activity.Please consider leaving feedback!

Att muntligt kunna motivera en åsikt.

Att muntligt kunna motivera en åsikt.

Pinterest
Search