Self Evaluation + Exit Ticket = NICE!!! Easy formative assessment idea to use on a regular basis.

Self Evaluation + Exit Ticket. Have students put a sticky note on this board as an exit ticket and have them put it in the corresponding color as a self evaluation for understanding the material.

Denna bedömningsteknik är en av flera som kan användas i klassrummet för att avgöra om läraren ska gå vidare eller stanna upp och reda upp otydligheter.

Denna bedömningsteknik är en av flera som kan användas i klassrummet för att avgöra om läraren ska gå vidare eller stanna upp och reda upp otydligheter.

Den här affischen kan du använda som stöd i klassrummet för att visa elever hur de kan tänka när de ska skaffa belägg samtidigt som de läser faktatexter för att styrka påståenden och resonemang som de vill visa och presentera.

Den här affischen kan du använda som stöd i klassrummet för att visa elever hur de kan tänka när de ska skaffa belägg samtidigt som de läser faktatexter för att styrka påståenden och resonemang som de vill visa och presentera.

...

All teachers need this visual to help us remember to increase the rigor of questioning and tasks! Great visual if used for individual student goals as well for ELP goals.

Pinterest
Search