Skolstart 2013 - Appar för barn som börjar förskoleklass och årskurs ett

Skolstart 2013 - Appar för barn som börjar förskoleklass och årskurs ett

Number Rack, by The Math Learning Center

The Number Rack facilitates the natural development of children’s number sense. Rows of moveable, colored beads encourage learners to think in groups of fives and tens, helping them to explore and discover a variety of addition and subtraction strategies.

Geoboard - Digital geobräda

GEOBOARD: a tool for exploring a variety of mathematical topics introduced in the elementary and middle grades.

Enkel och lättanvänd termometer direkt i din Ipad. Ta reda på hur varmt eller kallt det är just nu med hjälp av en stor och tydlig termometer.

Enkel och lättanvänd termometer direkt i din Ipad. Ta reda på hur varmt eller kallt det är just nu med hjälp av en stor och tydlig termometer.

Genomgångar och diskussioner kring bl a geometri, procent och problemlösning.

Fast Fun with a Geometric Flair! "Slice It!" is all about slicing shapes into pieces that are equal in size.

Svenska Akademiens Ordlista. Vill man veta ett ords stavning eller böjning är det enkelt att slå upp det via appen, som är anpassad för iPhone och Android, men fungerar lika bra i en iPad.

Recension av SAOL - Svenska Akademiens Ordlista i fickan

Från traditionellt till kreativt när ettorna fick surfplattor. En tidningsartikel om surfplattor till elever i årskurs ett väckte forskaren Karin Jönssons intresse. Eftersom de yngre barnens läsning är Karins forskningsområde blev hon nyfiken och besökte skolan. Så startade projektet ”iPad som digitalt verktyg i läs- och skrivundervisning i tidiga skolår” som löper under tre år.

Från traditionellt till kreativt när ettorna fick surfplattor. En tidningsartikel om surfplattor till elever i årskurs ett väckte forskaren Karin Jönssons intresse. Eftersom de yngre barnens läsning är Karins forskningsområde blev hon nyfiken och besökte skolan. Så startade projektet ”iPad som digitalt verktyg i läs- och skrivundervisning i tidiga skolår” som löper under tre år.

Pinterest
Search