Watermelon math center ... great for fine motor development too!!

Watermelon math center // math counting and making sets numbers

Number board 1-10

This can be changed to letters instead of numbers and the hands can reflect sign language for each letter to show inclusiveness for children and family members with hearing disabilities.

Printable tangrams + challenge cards make an easy DiY gift idea. Print & cut out the pieces and cards for hours of kids entertainment.

Printable tangrams and challenge cards

Printable tangrams challenge cards make an easy DiY gift idea. Print cut out the pieces and cards for hours of kids entertainment.

Större än, mindre än

This fun comparison game uses gator visuals for inequality signs. Partners place number cards in this speed battle game.

Spring Preschool Centers. Ladybug dots and numeral leaves match.

FREE Spring Preschool Centers Ladybug and Leaf number matching activity

Udda och jämna.png

Antalsuppfattning och siffror på väggen

Udda och jämna.png

Den här sorteringsövningen är ett av våra försök att hitta meningsfulla aktiviteter till alla barn. Vi sorterar här efter form⏹⏺ "Sortera hjälper barnen att strukturera sin verklighet och leder till upptäckter av föremåls egenskaper och relation till varandra" (Citat ur små barns matematik, NCM) #förskola #lpfö#meningsfullaaktiviteter #sortering#geometriskaformer #matte#matematik

Den här sorteringsövningen är ett av våra försök att hitta meningsfulla aktiviteter till alla barn. Vi sorterar här efter form⏹⏺ "Sortera hjälper barnen att strukturera sin verklighet och leder till upptäckter av föremåls egenskaper och relation till varandra" (Citat ur små barns matematik, NCM) #förskola #lpfö#meningsfullaaktiviteter #sortering#geometriskaformer #matte#matematik

Tangram à imprimer et découper avec 8 modèles d'animaux

Tangram à imprimer et découper avec 8 modèles d'animaux

Läsuppgifter två spalter

Läsuppgifter två spalter

Early learning math center by hattie

Early learning math center (kindergarten) The child will match the number on the clip to the to the number of items in each section.

Pinterest
Search