Pinterest
Tecken som stöd: Årstiderna

Swedish sign language : seasons of the year.

Tecken som stöd: Årstiderna

Tecken som stöd: Årstiderna

Tecken som stöd: Årstiderna

Tecken som stöd: Årstiderna