Pinterest
Summary of The Whole-Brain Child - an essential infographic to help you put into practice the 12 strategies from Dan Siegel's best seller The Whole-Brain Child

Summary of The Whole-Brain Child

Montessori Infographic Summary of The Whole-Brain Child - an essential infographic to help you put into practice the 12 strategies from Dan Siegels best seller The Whole-Brain Child

Children's fears by age according to child psychologists.

Learn the most common worries at each stage of development. Discover more about different anxieties and common worries for toddlers, children, teens, and young adults. A great quick guide for parents and teachers.

Psykologin bakom att ljuga - Vad händer i hjärnan? Här är allt du behöver veta om hur du påverkas psykologiskt av att ljuga #psykologi #psychology #lying #lies #ljuga #lögner #ljug #Obsid #relationer

Psykologin bakom att ljuga - Vad händer i hjärnan?

Psychology infographic & Advice This infographic takes a look at what happens in our brains when we lie -- and h. Image Description This infographic take

Classroom Rules, Classroom Ideas, Teacher Education, Teaching Time, Growth Mindset, Assessment, Teacher Stuff, Adhd, Worksheets

Boken består av 35 sagor och sägner som förmedlar empati för den svage, vikten av vänskap och riskerna med egoism. Till varje saga finns frågeställningar som stöd för samtalet i gruppen. De utvalda sagorna passar barn i åldrarna 6–10 år och är lätta att lära sig utantill.

Boken består av 35 sagor och sägner som förmedlar empati för den svage, vikten av vänskap och riskerna med egoism. Till varje saga finns frågeställningar som stöd för samtalet i gruppen. De utvalda sagorna passar barn i åldrarna 6–10 år och är lätta att lära sig utantill.