Pinterest
Läs- och skrivundervisning : Checklistor att hämta!

Läs- och skrivundervisning : Checklistor att hämta!

Här är en lathund – hjälplista att använda när ni ska ge kamratbedömning. Det kan ibland vara svårt att veta vad man ska leta efter i en text och därför är den här bra som stöd :) Lycka till …

Här är en lathund – hjälplista att använda när ni ska ge kamratbedömning. Det kan ibland vara svårt att veta vad man ska leta efter i en text och därför är den här bra som stöd :) Lycka till …

Veckans förmåga | Ugglornas näste

Veckans förmåga | Ugglornas näste