DIY Salt tray with Alphabet Cards

Had when i worked in a preschool and kids love them! I would use colored sand instead of white salt. DIY salt tray with alphabet cards. Easy to make and kids have fun smoothing out the salt after correctly making the letter

Tarinakori - erilaisia esineitä - kerro tarina (kirjoita tarina) valitsemistasi esineistä.

Fairytale Storytelling Basket

Fairy Tale Storytelling Basket - The Imagination Tree. Create a story basket full of storytelling props to retell favorite fairy tales together in a playful way! So easy to set up and beneficial for so many strands of early literacy development.

Learn with Play at Home: Clever classroom trick for kids learning to write in the lines.

Clever classroom trick for kids learning to write in the lines.

Clever classroom trick for kids learning to write in the lines. Clever classroom trick for kids learning to write in the lines. A play bas.

Cute classroom trick for kids learning to write in the lines. "Clever Cat" helps as a visual aid to assist children writing letters between the correct lines and also doubles as a word spacer. More details here.

Clever classroom trick for kids learning to write in the lines.

TEACH YOUR CHILD TO READ - .This Clever Cat assists children to write on the correct lines (Dotted Thirds here in VIC) Very cheap and easy to implement. Super Effective Program Teaches Children Of All Ages To Read.

The Island: special education instruction: Strategy Bookmark--I have coaching sheets similar to this but I like the visuals

The Island: special education instruction: Strategy Bookmark--I have coaching sheets similar to this but I like the visuals -helpful bookmark for those who may get stuck while reading

Art Lesson: My Life Pop-Up Book

Art Lesson: My Life Pop-Up Book Great for Language Arts, Science, or Social Studies projects

Hur fortsätter man skrivandet på dator i åk 2 och 3? Vilken plats har handskrivning i det fortsatta skrivandet? För Anette Liuzzi och Jenny Olsson Mohammad-Ali blev genrepedagogiken ett verktyg för elevernas fortsatta skrivutveckling i åk 2. Under ett ASL-inspirationscafé berättade Anette Liuzzi

Hur fortsätter man skrivandet på dator i åk 2 och 3? Vilken plats har handskrivning i det fortsatta skrivandet? För Anette Liuzzi och Jenny Olsson Mohammad-Ali blev genrepedagogiken ett verktyg för elevernas fortsatta skrivutveckling i åk 2. Under ett ASL-inspirationscafé berättade Anette Liuzzi

Att sammanfatta läsningen kronologiskt, en informationskarta.

Att sammanfatta läsningen kronologiskt, en informationskarta.

Den här affischen kan du använda som stöd i klassrummet för att visa elever hur de kan tänka när de ska skaffa belägg samtidigt som de läser faktatexter för att styrka påståenden och resonemang som de vill visa och presentera.

Den här affischen kan du använda som stöd i klassrummet för att visa elever hur de kan tänka när de ska skaffa belägg samtidigt som de läser faktatexter för att styrka påståenden och resonemang som de vill visa och presentera.

Den här affischen kan du som lärare använda i klassrummet för att visa elever skillnaden mellan att läsa på riktigt och att läsa på "låtsas". När elever väl har insett att det syns om de läser eller inte brukar den äkta läsningen öka i klassrummet.

Den här affischen kan du som lärare använda i klassrummet för att visa elever skillnaden mellan att läsa på riktigt och att läsa på "låtsas". När elever väl har insett att det syns om de läser eller inte brukar den äkta läsningen öka i klassrummet.

Den här affischen kan du som lärare använda i klassrummet för att visa elever skillnaden mellan att läsa på riktigt och att läsa på "låtsas". När elever väl har insett att det syns om de läser eller inte brukar den äkta läsningen öka i klassrummet.

Den här affischen kan du som lärare använda i klassrummet för att visa elever skillnaden mellan att läsa på riktigt och att läsa på "låtsas". När elever väl har insett att det syns om de läser eller inte brukar den äkta läsningen öka i klassrummet.

Pinterest
Search