Pinterest
Att sammanfatta läsningen kronologiskt, en informationskarta.

Att sammanfatta läsningen kronologiskt, en informationskarta.

Easy to make foldable - perfect for compound words or contractions.

Great for our second grade kids learning compound words! Easy to make foldable - perfect for compound words or contractions.

o2

Reading Skills, Guided Reading, Free Stuff, Classroom Ideas, Teacher Education, Fika, Autism, Camilla, School Supplies

Den här affischen kan du som lärare använda i klassrummet för att visa elever hur de kan markera texter när de läser, för att visa hur de tänker under läsning, och på så sätt bland annat visa dig vilka lässtrategier de använder sig av. Elevernas markeringar kan du bland annat använda för att bedöma deras förmåga att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.

Den här affischen kan du som lärare använda i klassrummet för att visa elever hur de kan markera texter när de läser, för att visa hur de tänker under läsning, och på så sätt bland annat visa dig vilka lässtrategier de använder sig av. Elevernas markeringar kan du bland annat använda för att bedöma deras förmåga att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.

Läsa tyst - informationskarta över hur eleverna kan arbeta under tystläsningspasset under tiden läraren går runt och lyssnar samt pratar med eleverna om läsningen.

Läsa tyst - informationskarta över hur eleverna kan arbeta under…

text-till-text

Textkopplingar

Med hjälp av denna blogg vill jag inspirera och engagera pedagoger i skolan, bjuda på tips och idéer som kan underlätta, stödja och synliggöra elevers lärande för både elever, föräldrar och pedagoger.

Att ta ansvar under grupparbeten

ABC-klubben - Den magiska kulan är en pedagogisk app som stimulerar och tränar barnets läs- och skrivinlärning. Svenskt tal. I ABC-klubben från Natur & Kul

ABC-klubben - Den magiska kulan är en pedagogisk app som stimulerar och tränar barnets läs- och skrivinlärning. Svenskt tal. I ABC-klubben från Natur & Kul

MW, Esbo stadsbibliotek 2016 Härliga högläsningsstunder!

MW, Esbo stadsbibliotek 2016 Härliga högläsningsstunder!