Morse Code Initial tattoo idea

Morse Code Initial Pendant

A subtle approach to the initial trend: A sleek gold cuff bracelet is engraved with minimal Morse code dots and lines.

Reverse It - Over 60 printable activities to help students with dyslexia overcome letter reversals and confusion between the letters b, d, p, q and g.  Great for early readers, special education, homeschool, reading centers, and phonics tutoring. Multi-sensory, interactive activities.  See more at Tammy's Toolbox - www.teacherspayteachers.com/store/tammystoolbox-4544

good link with ready-made worksheets and printables that can help students with dyslexia to read commonly reversed letters (p, q, g, b, and d)

De 9 ordklasserna

Create and work together on Word, Excel or PowerPoint documents.

Substantiv, verb och adjektiv

Create and work together on Word, Excel or PowerPoint documents.

social kompetens, gratis lektioner, lektion, lektionsmaterial, skola, fritids, lektionstips, lektioner, övningar i att berätta, berätta, skrivövningar, eleverna reflekterar, Boken om mig, presentera sig själv

social kompetens, gratis lektioner, lektion, lektionsmaterial, skola, fritids, lektionstips, lektioner, övningar i att berätta, berätta, skrivövningar, eleverna reflekterar, Boken om mig, presentera sig själv

social kompetens, gratis lektioner, lektion, lektionsmaterial, skola, fritids, lektionstips, lektioner, övningar i att berätta, berätta, skrivövningar, eleverna reflekterar, Boken om mig, presentera sig själv

social kompetens, gratis lektioner, lektion, lektionsmaterial, skola, fritids, lektionstips, lektioner, övningar i att berätta, berätta, skrivövningar, eleverna reflekterar, Boken om mig, presentera sig själv

Årets 12 månader - korsord och ordsök

Create and work together on Word, Excel or PowerPoint documents.

En härlig, lättberättad rimsaga som är omtyckt av alla barnen! En lättläst barnbok av Einar Norelius, innehåller rim och färg, nu som flanosaga!

En härlig, lättberättad rimsaga som är omtyckt av alla barnen! En lättläst barnbok av Einar Norelius, innehåller rim och färg, nu som flanosaga!

Confusión de letras de orientación simétrica. Se caracteriza esencialmente por la dificultad que presenta el alumno disgráfico para distinguir con claridad las letras de igual orientación simétrica: “d-b”, “p-q-g”,… así …

Confusión de letras de orientación simétrica. Se caracteriza esencialmente por la dificultad que presenta el alumno disgráfico para distinguir con claridad las letras de igual orientación simétrica: “d-b”, “p-q-g”,… así …

Skapligt Enkelt: Bokmärken

Skapligt Enkelt: Bokmärken

Pinterest
Search