Helena Hult

Helena Hult

Jobbar som fritidspedagog på en låg-och mellanstadieskola där jag vill att eleverna ska få använda sin kreativitet. Även IT-ansvarig.