Välkommen till Experimentskafferiet! Här hittar du enkla och roliga experiment i naturvetenskap (NO) och teknik att göra i skolan eller hemma.

Välkommen till Experimentskafferiet! Här hittar du enkla och roliga experiment i naturvetenskap (NO) och teknik att göra i skolan eller hemma.

How to Make a Clay Ghost Tealight. These simple tealight clay ghosts are a perfect kids craft for Halloween. These were made by my nine year old and look amazing with a battery operated tealight under.                                                                                         More

How to Make a Clay Ghost Tealight

How to Make a Clay Ghost Tealight. These simple tealight clay ghosts are a perfect kids craft for Halloween. These were made by my nine year old and look amazing with a battery operated tealight und(How To Make Clay)

Russinhissen : enkla experiment i fysik och kemi

Russinhissen : enkla experiment i fysik och kemi av Hans Persson (Bok)

Lärande i sagans värld : om temaarbete i förskola och förskoleklass

Lärande i sagans värld : om temaarbete i förskola och förskoleklass

En rolig samling En ny bok och ett nytt arbetsmaterial för förskolan och förskoleklassen! Boken innehåller mängder av roliga idéer och handfasta tips inför samlingen i förskolan. De två författarna delar frikostigt med sig av sina erfarenheter från många års arbete som förskollärare. Här finns uppropsidéer, exempel på experiment, skuggspel, ritsagor, handdockor och mycket annat. Många av idéerna går att använda sig av både ute och inne!

En rolig samling En ny bok och ett nytt arbetsmaterial för förskolan och förskoleklassen! Boken innehåller mängder av roliga idéer och handfasta tips inför samlingen i förskolan. De två författarna delar frikostigt med sig av sina erfarenheter från många års arbete som förskollärare. Här finns uppropsidéer, exempel på experiment, skuggspel, ritsagor, handdockor och mycket annat. Många av idéerna går att använda sig av både ute och inne!

Naturvetenskap och teknik i förskolan : med utemiljön som inspiration

Naturvetenskap och teknik i förskolan : med utemiljön som inspiration

Lärplatta och Språket @ Förskolearenan

Lärplatta och Språket @ Förskolearenan

leka och lära matematik ute

Play and Learn Mathematics Outdoors

Ett år i ur och skur : - utomhuspedagogik i förskolan

Ett år i ur och skur - - utomhuspedagogik i förskolan av Eva Änggård (Häftad)

Dokumentera i förskolan

Dokumentera i förskolan

Flerspråkiga barns villkor i förskolan : lärande av och på ett andra språk (Häftad)Flerspråkiga barns villkor i förskolan utgår från en syn på språklärande som socialt och kontextuellt och har barns perspektiv i fokus. Boken synliggör och diskuterar bekanta vardagssituationer i förskolan. Genom konkreta exempel får vi följa barnens deltagande i aktiviteter och författaren diskuterar hur man kan förstå exempelvis sagostund, måltid och samling i relation till deltagande och språklärande.

Flerspråkiga barns villkor i förskolan : lärande av och på ett andra språk

Återbruk som kreativ kraft

Återbruk som kreativ kraft

alla talar om matte

Alla talar om matte redan i förskolan

Pinterest
Search