Little Red Riding Hood – puppet theatre for small fingers :)

Little Red Riding Hood – puppet theatre for small fingers material: paper, tisores, colors

Mariaslekrum - Illustrerade sagor.

Mariaslekrum - Illustrerade sagor.

Mariaslekrum - Massage.

Ways To Perform A Home Massage Like A Pro. You don't have to be licensed to provide a massage that's of professional quality.

Boktokig: Läsbingo för barn på sommarlovet

Boktokig: Läsbingo för barn på sommarlovet

Här är en lathund – hjälplista att använda när ni ska ge kamratbedömning. Det kan ibland vara svårt att veta vad man ska leta efter i en text och därför är den här bra som stöd :) Lycka till …

Här är en lathund – hjälplista att använda när ni ska ge kamratbedömning. Det kan ibland vara svårt att veta vad man ska leta efter i en text och därför är den här bra som stöd :) Lycka till …

Learn with Play at home: An Invitation to Play and Learn with Numbers and Natural Materials

An Invitation to Play and Learn with Numbers and Natural Materials

Veckans arbete har handlat mycket om checklistor och kamratrespons. Numera har vi alltid genomgångar och gemensamt arbete innan eleverna job...

Veckans arbete har handlat mycket om checklistor och kamratrespons. Numera har vi alltid genomgångar och gemensamt arbete innan eleverna job...

Pinterest
Search