Pippi Longstocking: "I have never tried this, so I'm sure I can do it!"

Pippi Longstocking: "I have never tried this, so I'm sure I can do it!"

I klassrummet har vi våra pennor uppsatta på tavlan som påminner oss om små men ack så viktiga saker när vi skriver. Om du skriver något hemma så kan du titta här och få hjälp med att komma ihåg al…

I klassrummet har vi våra pennor uppsatta på tavlan som påminner oss om små men ack så viktiga saker när vi skriver. Om du skriver något hemma så kan du titta här och få hjälp med att komma ihåg al…

Sammanlänkande ord - bra att ha till hjälp för framför allt andraspråkselever men även alla elever

Sammanlänkande ord - bra att ha till hjälp för framför allt andraspråkselever men även alla elever

Första hjälpen för källkritik på internet från Webbstjärnan.

Första hjälpen för källkritik på internet från Webbstjärnan.

Underbyggda resonemang | @Piktochart Infographic

Underbyggda resonemang | @Piktochart Infographic

Ordklasser

Ordklasser

Ordklasser

Ordklasser

ADJEKTIVENS ROLL

Att beskriva målande (med adjektiv)

ADJEKTIVENS ROLL

Sara Bruuns klassrum: Argumenterande text

Sara Bruuns klassrum: Argumenterande text

42.png 1 588 × 2 246 pixlar

42.png 1 588 × 2 246 pixlar

Pinterest
Sök