Swe Reg. of Arms

I Svenskt Vapenregister registreras heraldiska vapen för svenska privatpersoner och svenska juridiska personer. Registreringen omfattar sköld, hjälmtäcke och hjälmprydnad. Undantagna från registrering är vapen som syftar på staten eller statsmyndigheterna, kommunala vapen samt vapen som det görs gällande är adliga. Registrering förutsätter att vapnet anmäls till registret av någon som har rätt till vapnet.
54 Pins31 Followers
SV-39 Nykvarns byförening  Registrerat 2008-08-27.  (Ansökan 2007:58)    Sköld: I svart fyra framkommande högerunderarmar, vardera med handen greppande moturs om handleden framför sig och därmed tillsammans bildande en snedruta, allt av silver.

SV-39 Nykvarns byförening Registrerat 2008-08-27. (Ansökan 2007:58) Sköld: I svart fyra framkommande högerunderarmar, vardera med handen greppande moturs om handleden framför sig och därmed tillsammans bildande en snedruta, allt av silver.

SV-32 Gustav Lundström, Sthlm  Registrerat 2008-08-27  (Ansökan: 2007:20)   Sköld: Delad i silver, vari i posten 3 gröna kopplade trekanter ställda 2 över 1, och grönt, vari i ginposten 3 kopplade trekanter av silver ställda 2 över 1, av en av vågskuror bildad bjälke av silver ovan avgränsad med en grön vågskuresträng.    Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.   Hjälmprydnad: 3 från samma punkt uppväxande grankvistar av silver överlagda med 3 gröna kopplade trekanter ställda 2 över…

Lundström family Coat of Arms

SV-49 Jan Axel Nordlander, Solna Registrerat 2009-02-17.  (Ansökan 2007:65)    Sköld: Delad i silver, vari en svart häst i språng, och blått, vari sju sexuddiga stjärnor av silver ordnade som stjärnbilden Karlavagnen.    Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.    Hjälmprydnad: En hand av silver hållande ett horn av guld.

SV-49 Jan Axel Nordlander, Solna Registrerat 2009-02-17. (Ansökan 2007:65) Sköld: Delad i silver, vari en svart häst i språng, och blått, vari sju sexuddiga stjärnor av silver ordnade som stjärnbilden Karlavagnen. Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver. Hjälmprydnad: En hand av silver hållande ett horn av guld.

SV-48 Bengt Wilhelm Mannbro, Svanesund  Registrerat 2009-02-17.  (Ansökan 2007:64)    Sköld: I blått en medelst tinnskura ovan och bågskura nedan bildad bjälke av guld, åtföljd ovan av fyra spetsrutor av silver och nedan av en framifrån sedd båt av guld.    Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.    Hjälmprydnad: Ett roder av guld med svarta beslag och röda spikhuvuden.

SV-48 Bengt Wilhelm Mannbro, Svanesund Registrerat 2009-02-17. (Ansökan 2007:64) Sköld: I blått en medelst tinnskura ovan och bågskura nedan bildad bjälke av guld, åtföljd ovan av fyra spetsrutor av silver och nedan av en framifrån sedd båt av guld. Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld. Hjälmprydnad: Ett roder av guld med svarta beslag och röda spikhuvuden.

SV-45 Mikael Lostedt, Glumslöv  Registrerat 2009-02-17.  (Ansökan 2007:55)    Sköld: I blått ett avslitet lodjurshuvud av guld med röda fläckar och röd beväring.    Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.    Hjälmprydnad: Två vesselhorn delade i guld och blått.

SV-45 Mikael Lostedt, Glumslöv Registrerat 2009-02-17. (Ansökan 2007:55) Sköld: I blått ett avslitet lodjurshuvud av guld med röda fläckar och röd beväring. Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld. Hjälmprydnad: Två vesselhorn delade i guld och blått.

SV-41 Carl Johan Lundgren, Limhamn  Registrerat 2008-08-27.  (Ansökan 2007:61)    Sköld: I fält, kluvet i guld och svart, en lilja åtföljd ovan av två liljekors, allt av motsatta tinkturer.    Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.    Hjälmprydnad: Två svarta oxhorn, vartdera besatt med två eklöv av guld.

SV-41 Carl Johan Lundgren, Limhamn Registrerat 2008-08-27. (Ansökan 2007:61) Sköld: I fält, kluvet i guld och svart, en lilja åtföljd ovan av två liljekors, allt av motsatta tinkturer. Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld. Hjälmprydnad: Två svarta oxhorn, vartdera besatt med två eklöv av guld.

SV-54 Göran Heckler, Malmö Registrerat 2009-02-17. (Ansökan 2007:79)   Sköld: I rött en spets av guld belagd med en röd stridshandske och ovan åtföljd av två avslitna griphuvuden av guld.   Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.   Hjälmprydnad: En grip av guld med röd beväring.

SV-54 Göran Heckler, Malmö Registrerat 2009-02-17. (Ansökan 2007:79) Sköld: I rött en spets av guld belagd med en röd stridshandske och ovan åtföljd av två avslitna griphuvuden av guld. Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld. Hjälmprydnad: En grip av guld med röd beväring.

SV-53 Harald Paulsson Registrerat 2009-02-17 (Ansökan 2007:77) Sköld: I fält, kluvet i blått och silver, en låga kluven i guld och rött, genomborrad av ett bjälkvis ställt svärd av guld med rött fäste och uppskjutande från ett treberg av motsatta tinkturer.   Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver och guld.   Hjälmprydnad: En uppstigande blå hund med röd beväring och halsband av guld hållande ett stolpvis ställt svärd av guld med rött fäste med vänster tass om fästet och med höger om…

SV-53 Harald Paulsson Registrerat 2009-02-17 (Ansökan 2007:77) Sköld: I fält, kluvet i blått och silver, en låga kluven i guld och rött, genomborrad av ett bjälkvis ställt svärd av guld med rött fäste och uppskjutande från ett treberg av motsatta tinkturer. Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver och guld. Hjälmprydnad: En uppstigande blå hund med röd beväring och halsband av guld hållande ett stolpvis ställt svärd av guld med rött fäste med vänster tass om fästet och med höger om…

SV-52 Lars Mannerheden, Karlstad Registrerat 2009-02-17. (Ansökan 2007:75)   Sköld: Av en blå balk styckad i silver, vari en på vänster ben stående röd tupp, och guld, vari en blå lilja.   Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med guld.   Hjälmprydnad: Tre strutsplymer, röd, av silver, och blå; den mittersta omlindad av ett band av guld bildande ett andreaskors.

SV-52 Lars Mannerheden, Karlstad Registrerat 2009-02-17. (Ansökan 2007:75) Sköld: Av en blå balk styckad i silver, vari en på vänster ben stående röd tupp, och guld, vari en blå lilja. Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med guld. Hjälmprydnad: Tre strutsplymer, röd, av silver, och blå; den mittersta omlindad av ett band av guld bildande ett andreaskors.

SV-51 Lars-Gunnar Gårdö, Nyköping Registrerat 2009-02-17. (Ansökan 2007:67)   Sköld: Delad i två fält, det övre i sin tur tre gånger delat i blått, silver, rött, vari fyra rutor av silver, och silver; det nedre blått, vari en åttauddig stjärna av guld belagd med en fyruddig röd stjärna.   Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.   Hjälmprydnad: En uppstigande röd tjurkalv med beväring av guld hållande nedre hälften av en avbränd blå åra.

SV-51 Lars-Gunnar Gårdö, Nyköping Registrerat 2009-02-17. (Ansökan 2007:67) Sköld: Delad i två fält, det övre i sin tur tre gånger delat i blått, silver, rött, vari fyra rutor av silver, och silver; det nedre blått, vari en åttauddig stjärna av guld belagd med en fyruddig röd stjärna. Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver. Hjälmprydnad: En uppstigande röd tjurkalv med beväring av guld hållande nedre hälften av en avbränd blå åra.

SV-50 Artur Burup, Stockholm  Registrerat 2009-02-17.  (Ansökan 2007:66)    Sköld: Kluven i rött, vari en pilbåge av guld med sträng av silver, och guld, vari en svart ruta.    Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.    Hjälmprydnad: Tre sädesax av guld mellan två röda oxhorn med toppar av guld.

SV-50 Artur Burup, Stockholm Registrerat 2009-02-17. (Ansökan 2007:66) Sköld: Kluven i rött, vari en pilbåge av guld med sträng av silver, och guld, vari en svart ruta. Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld. Hjälmprydnad: Tre sädesax av guld mellan två röda oxhorn med toppar av guld.

SV-47 Jonas Per Andersson, Vårby  Registrerat 2009-02-17.  (Ansökan 2007:63)    Sköld: Tre gånger ginstyckad i guld, vari ett svart avslitet griphuvud, rött, silver, och blått, vari en hermin av silver.    Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.    Hjälmprydnad: En gående naturfärgad hermelin med rött halsband.

SV-47 Jonas Per Andersson, Vårby Registrerat 2009-02-17. (Ansökan 2007:63) Sköld: Tre gånger ginstyckad i guld, vari ett svart avslitet griphuvud, rött, silver, och blått, vari en hermin av silver. Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld. Hjälmprydnad: En gående naturfärgad hermelin med rött halsband.

SV-46 Richard Hammarström, Järfälla  Registrerat 2009-02-17.  (Ansökan 2007:56)    Sköld: I guld en av vågskuror bildad blå stolpe, åtföljd dexter av tre röda liljor och sinister av en svart hammare med rött skaft.    Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.    Hjälmprydnad: En plym av naturfärgade påfågelfjädrar.

SV-46 Richard Hammarström, Järfälla Registrerat 2009-02-17. (Ansökan 2007:56) Sköld: I guld en av vågskuror bildad blå stolpe, åtföljd dexter av tre röda liljor och sinister av en svart hammare med rött skaft. Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld. Hjälmprydnad: En plym av naturfärgade påfågelfjädrar.

SV-44 Mikael Virdelo, Växjö  Registrerat 2009-02-17.  (Ansökan 2007:52)    Sköld: I rött ett lodjur av guld med svarta fläckar och beväring av silver på ett treberg av guld.    Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.    Hjälmprydnad: Ett rött armborst, upp till bågsträngen omslingrat av två lindkvistar av guld.

SV-44 Mikael Virdelo, Växjö Registrerat 2009-02-17. (Ansökan 2007:52) Sköld: I rött ett lodjur av guld med svarta fläckar och beväring av silver på ett treberg av guld. Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld. Hjälmprydnad: Ett rött armborst, upp till bågsträngen omslingrat av två lindkvistar av guld.

SV-43 Lars Blanksvärd, Länna  Registrerat 2009-02-17.  (Ansökan 2007:30)    Sköld: Styckad i rött, vari ett balkvis ställt svärd av silver, och silver, vari ett blått lejon.    Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.    Hjälmprydnad: En vildman av silver med grön björklövskrans på huvudet och kring länderna, hållande framför sig en en blå yxa och en blå spade lagda i andreaskors.

SV-43 Lars Blanksvärd, Länna Registrerat 2009-02-17. (Ansökan 2007:30) Sköld: Styckad i rött, vari ett balkvis ställt svärd av silver, och silver, vari ett blått lejon. Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver. Hjälmprydnad: En vildman av silver med grön björklövskrans på huvudet och kring länderna, hållande framför sig en en blå yxa och en blå spade lagda i andreaskors.

SV-42 Vladimir Iserell  Registrerat 2008-08-27.  (Ansökan: 2007:62)    Sköld: I blått en på en stam av guld gående utåtseende varg åtföljd ovan av en åttauddig stjärna, allt av silver.    Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld och silver.    Hjälmprydnad: En lyra av guld krönt av en åttauddig stjärna av silver.

SV-42 Vladimir Iserell Registrerat 2008-08-27. (Ansökan: 2007:62) Sköld: I blått en på en stam av guld gående utåtseende varg åtföljd ovan av en åttauddig stjärna, allt av silver. Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld och silver. Hjälmprydnad: En lyra av guld krönt av en åttauddig stjärna av silver.

Pinterest
Search