Psykosenheten Nyköpings Lasarett. Ombyggnad - Carlstedt Ark.

Psykosenheten Nyköpings Lasarett. Ombyggnad - Carlstedt Ark.

Södersjukhusets sjukgymnastik. Stockholm - Carlstedt Ark.

Södersjukhusets sjukgymnastik. Stockholm - Carlstedt Ark.

Vårdcentralen Nötkärnan i Bergsjön | Wingårdhs

Vårdcentralen Nötkärnan i Bergsjön | Wingårdhs

St. Görans reservkraftverk, Stockholm | Nyréns Arkitektkontor

St. Görans reservkraftverk, Stockholm | Nyréns Arkitektkontor

Uppsala Akademiska Sjukhus. Ombyggnad - Arkitema

Uppsala Akademiska Sjukhus. Ombyggnad - Arkitema

SÖS Hybridsalen, Stockholm. Carlstedt Ark.

SÖS Hybridsalen, Stockholm. Carlstedt Ark.

Ängelholms sjukhus. Stadsplanering och generalplan för Hälsostaden | Lloyd's Arkitektkontor

Ängelholms sjukhus. Stadsplanering och generalplan för Hälsostaden | Lloyd's Arkitektkontor

Pilotvägen, Järfälla. Seniorboende 60+ | ORIGO arkitekter

Pilotvägen, Järfälla. Seniorboende 60+ | ORIGO arkitekter

Jubileumskliniken, onkologklinik på Sahlgrenska i Göteborg | F O Peterson

Jubileumskliniken, onkologklinik på Sahlgrenska i Göteborg

BB Sophia, Sophiahemmet, Stockholm. | 3dO

BB Sophia, Sophiahemmet, Stockholm. | 3dO

Karolinska Universitetssjukhuset, ny reservkraft samt driftcentral - Arkitema

Karolinska Universitetssjukhuset, ny reservkraft samt driftcentral - Arkitema

Sophiahemmet i Stockholm. Om- och tillbyggnad. Arkitema

Sophiahemmet i Stockholm. Om- och tillbyggnad. Arkitema

Karolinska Universitetssjukhus, Solna. - Akutmottagning | Arkitema.

Karolinska Universitetssjukhus, Solna. - Akutmottagning | Arkitema.

Löwenströmska Sjukhuset, Byggnad 01. Upplands Väsby. Ombyggnad | Arkitema.

Löwenströmska Sjukhuset, Byggnad 01. Upplands Väsby. Ombyggnad | Arkitema.

Gods- och miljöterminal, Nyköpings lasarett. Om- och tillbyggnad. Carlstedt Ark.

Gods- och miljöterminal, Nyköpings lasarett. Om- och tillbyggnad. Carlstedt Ark.

Pinterest
Search