The ultimate round up of cool math games. The games are also sorted into grade level, so it's easy to find the games that suit the level of your kids.

70 Cool Math Games

Children's Educational Games: 70 cool math games, separated by grade level. An amazing list to help add some activity to your math lessons.

Teach Me How to do Math (Division Math Rap)...Anything that makes math fun is great in my book! This teacher is awesome!

Teach Me How to do Math (Division Math Rap).Anything that makes math fun is great in my book! This teacher is awesome! Use to link to long division gun gam style

Här kommer en enkel liten affisch som ni kan ha på väggen i klassrummet för att påminna varandra om hur vi är, gör och säger mot/till varandra eller så gör ni helt enkelt en egen tillsammans.

Basic Human Rights That We Take For Granted, In 1 Infographic

Den här affischen kan du använda som stöd i klassrummet för att visa elever hur de kan tänka när de ska dela in sin text i stycken.

Den här affischen kan du använda som stöd i klassrummet för att visa elever hur de kan tänka när de ska dela in sin text i stycken.

Den här affischen kan du som lärare använda i klassrummet för att visa elever hur de kan markera texter när de läser, för att visa hur de tänker under läsning, och på så sätt bland annat visa dig vilka lässtrategier de använder sig av. Elevernas markeringar kan du använda för att bedöma deras förmåga att använda lässtrategier.

Den här affischen kan du som lärare använda i klassrummet för att visa elever hur de kan markera texter när de läser, för att visa hur de tänker under läsning, och på så sätt bland annat visa dig vilka lässtrategier de använder sig av. Elevernas markeringar kan du använda för att bedöma deras förmåga att använda lässtrategier.

Fem olika roller när man ska lära https://twitter.com/opedagogen/statuses/424526890171641856 . Projektet En läsande klass har startats av författaren Martin Widmark. Lässtrategierna bygger på teorier från boken "Att undervisa i läsförståelse" skriven av Barbro Westerlund. Läs mer om dessa roller http://www.svt.se/nyheter/sverige/detektiven-hjalper-elever-att-forsta-vad-de-laser http://www.ur.se/Produkter/170446-UR-Samtiden-Grav-sprakstorning-Att-undervisa-i-lasforstaelse

Marie Andersson on

Fem olika roller när man ska lära https://twitter.com/opedagogen/statuses/424526890171641856 . Projektet En läsande klass har startats av författaren Martin Widmark. Lässtrategierna bygger på teorier från boken "Att undervisa i läsförståelse" skriven av Barbro Westerlund. Läs mer om dessa roller http://www.svt.se/nyheter/sverige/detektiven-hjalper-elever-att-forsta-vad-de-laser http://www.ur.se/Produkter/170446-UR-Samtiden-Grav-sprakstorning-Att-undervisa-i-lasforstaelse

Fem olika roller när man ska lära sig lässtrategierna som bygger på teorier från boken "Att undervisa i läsförståelse" skriven av Barbro Westerlund. Hjälper elever att förstå vad de läser. Går även att använda i matematik.

Marie Andersson on

Fem olika roller när man ska lära sig lässtrategierna som bygger på teorier från boken "Att undervisa i läsförståelse" skriven av Barbro Westerlund. Hjälper elever att förstå vad de läser. Går även att använda i matematik.

Sökläsa och skumläsa. Bra film att visa för elever

Sökläsa och skumläsa. Bra film att visa för elever

Pinterest
Search