Erika Nydahl

Erika Nydahl

35 followers
·
51 followers
Erika Nydahl
More ideas from Erika
38 långtidsarbetslösa kvinnor skulle komma närmare arbetsmarknaden genom LIKA-projektet. 10 år efteråt visar det sig att satsningen haft stor betydelse för deltagarna – och för deras barn. Projektet var också lönsamt för samhället i reda pengar räknat. Rejält lönsamt.

38 långtidsarbetslösa kvinnor skulle komma närmare arbetsmarknaden genom LIKA-projektet. 10 år efteråt visar det sig att satsningen haft stor betydelse för deltagarna – och för deras barn. Projektet var också lönsamt för samhället i reda pengar räknat. Rejält lönsamt.

Innovation

Karolinska University Hospital is one of the top medical centers in Europe. Our services within international healthcare range from treating patients to education programs for health care professionals and consultancy services for clinics and hospitals.

Karolinska University Hospital is one of the top medical centers in Europe. Our services within international healthcare range from treating patients to education programs for health care professionals and consultancy services for clinics and hospitals.

The Swedish Testbed for Innovative Radiotherapy – where healthcare and industry jointly develop the field of radiotherapy for cancer treatment, by testing new technology and methods in clinical settings.

The Swedish Testbed for Innovative Radiotherapy – where healthcare and industry jointly develop the field of radiotherapy for cancer treatment, by testing new technology and methods in clinical settings.

Vård och företag testar ny teknik och nya metoder – och driver utvecklingen av strålbehandling mot cancer. Tillsammans. Nationella testbädden för innovativ strålterapi ger en ingång till tester i klinisk miljö på alla Sveriges universitetssjukhus.

Vård och företag testar ny teknik och nya metoder – och driver utvecklingen av strålbehandling mot cancer. Tillsammans. Nationella testbädden för innovativ strålterapi ger en ingång till tester i klinisk miljö på alla Sveriges universitetssjukhus.

Cellterapi kan komma att bota hittills obotliga sjukdomar som ALS, Alzheimers, Parkinson, diabetes och olika cancerformer. Jag intervjuade en verklig pionjärer inom området: Steven A Rosenberg. Efter 40 års målmedveten forskning är det stora genombrottet nära.

Cellterapi kan komma att bota hittills obotliga sjukdomar som ALS, Alzheimers, Parkinson, diabetes och olika cancerformer. Jag intervjuade en verklig pionjärer inom området: Steven A Rosenberg. Efter 40 års målmedveten forskning är det stora genombrottet nära.

Mindre magkänsla, mer metod. Så lyder bankernas recept mot osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Seriösa företag sätter sakliga löner. Av affärsstrategiska skäl.

Mindre magkänsla, mer metod. Så lyder bankernas recept mot osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Seriösa företag sätter sakliga löner. Av affärsstrategiska skäl.

Sensei Hokamas dojo. Sommaren 2013.

Sensei Hokamas dojo. Sommaren 2013.

600 personer ville gå på idekónferensen Lyssna på oss! 400 fick plats. Om varför samhällets ska lyssna på barn. Och hur det kan gå till. Arrangerad av Socialdepartementet, Barnombudsmannen, Handikappförbunden, Folke Bernadottestiftelsen och Jerringfonden.

600 personer ville gå på idekónferensen Lyssna på oss! 400 fick plats. Om varför samhällets ska lyssna på barn. Och hur det kan gå till. Arrangerad av Socialdepartementet, Barnombudsmannen, Handikappförbunden, Folke Bernadottestiftelsen och Jerringfonden.

Ungdomar med funktionsnedsättning tipsar andra ungdomar om hur man får vuxna att lyssna. Framför allt vuxna som ska ge stöd – som till exempel sjukgymnaster, läkare eller handläggare.

Ungdomar med funktionsnedsättning tipsar andra ungdomar om hur man får vuxna att lyssna. Framför allt vuxna som ska ge stöd – som till exempel sjukgymnaster, läkare eller handläggare.

En tidning om att bli utsatt för brott. För försäkringstagare.

En tidning om att bli utsatt för brott. För försäkringstagare.

Svensk sjukvård är generellt sett bra, men den är inte lika bra för alla. Rapporten Rätten till sjukvård på lika villkor visar hur vården är ojämlik. Och vad det får för konsekvenser.

Svensk sjukvård är generellt sett bra, men den är inte lika bra för alla. Rapporten Rätten till sjukvård på lika villkor visar hur vården är ojämlik. Och vad det får för konsekvenser.

Så ska framtidens kliniska prövningar fungera. Om medtechföretagen själva får välja. Intervjuundersökning inför bildandet av Innovationsplatsen Karolinska Universitetssjukhuset.

Så ska framtidens kliniska prövningar fungera. Om medtechföretagen själva får välja. Intervjuundersökning inför bildandet av Innovationsplatsen Karolinska Universitetssjukhuset.

Reagera mot kränkningar i skolan. Om elevers rättigheter – vad som gäller och hur man kan få hjälp. Av Skolverkets Barn- och elevombudet, DO, , Delegationen för mänskliga rättigheter samt SVEA och Friends.

Reagera mot kränkningar i skolan. Om elevers rättigheter – vad som gäller och hur man kan få hjälp. Av Skolverkets Barn- och elevombudet, DO, , Delegationen för mänskliga rättigheter samt SVEA och Friends.

Nu utvecklas ett samarbete för att driva utvecklingen av strålbehandling mot cancer. Det handlar om att testa ny teknik och nya metoder i vården. På alla universitetssjukhus. Samtidigt. Och samordnat.

Nu utvecklas ett samarbete för att driva utvecklingen av strålbehandling mot cancer. Det handlar om att testa ny teknik och nya metoder i vården. På alla universitetssjukhus. Samtidigt. Och samordnat.

Alltid lika roligt att arbeta för Förenade Liv. Fjärde verksamhetsberättelsen ute nu.

Alltid lika roligt att arbeta för Förenade Liv. Fjärde verksamhetsberättelsen ute nu.